Tillstånd att få skriva magisteravhandling på engelska

Information om att skriva sin magisteravhandling på engelska

Magisteravhandlingen skrivs vanligtvis på svenska inom den svenskspråkiga utbildningen och på engelska inom den engelskspråkiga utbildningen.

Om du studerar på svenska, men vill skriva din magisteravhandling på engelska ska du uppfylla kraven på kunskaper i engelska och meddela examinator i seminariekursen att du skriver din magisteravhandling på engelska.

Tillståndsprocessen har ändrat från och med 1.8.2015:

1) Fundera noggrannt över följande före du besluter dig att du vill skriva på engelska:

 • Rekommendationen är att avhandlingen inom den svenskspråkiga magisterutbildningen vid Hanken skrivs på svenska.

 • För dem som skriver avhandlingen på engelska rekommenderas kursen Academic Writing (samma kurs ges på vardera studieorten fr o m 2015-16), men det är inte ett krav.

 • Språkets kvalitet har betydelse för helhetsintrycket av avhandlingen och påverkar därigenom vitsordet. Som studerande bör du inse ditt ansvar och konsekvenserna av ditt beslut om du inte har tillräckliga språkkunskaper.

 • En avhandling skriven på engelska av en studerande i svenskspråkig magisterutbildning på Hanken ska alltid innehålla en svensk sammanfattning som svenskläraren ska godkänna. Svenskläraren rättar inte språket utan det är den studerandes ansvar att se till att det är gott. 

2) Du anhåller om att få skriva avhandlingen på engelska genom att meddela examinatorn på kursen Seminarium i ditt ämne om din önskan, så att detta kan beaktas vid tilldelningen av handledare för magisteravhandlingen. Notera att om du väljer att skriva på engelska är det möjligt att du tilldelas en handledare som inte behärskar svenska. Då kan all kommunikation med din handledare ske på engelska.

3) Examinatorn kontrollerar inte nödvändigtvis att du uppfyller kravet på kunskaper i engelska (se nedan). Ansvaret är ditt, så var noga med att du själv är säker på att du uppfyller ett av kriterierna nedan. Om det i ett senare skede kommer fram att du inte gör det, tillåts du inte att lämna in en avhandling skriven på engelska.

Krav på kunskaper i engelska

För att du ska kunna få tillstånd att skriva din magisteravhandling på engelska måste du uppvisa åtminstone en av följande prestationer:

 • godkänd utbytestermin inom vilken du studerat på engelska ingår i dina vid Hanken avlagda kandidat- eller magisterstudier
 • avlagd engelskspråkig kandidat-, magister- eller yrkeshögskoleexamen antingen i Finland eller utomlands
 • avlagd kurs Academic Writing (eller Professional Academic Writing) med minst vitsordet god
 • IELTS-testet med minst 6.5 som overall score
 • TOEFL-testet med minst följande resultat: TOEFL PBT 580 eller TOEFL iBT 92.
 • CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) med godkänt resultat, dvs. minst C
 • statens allmänna språkexamen i engelska, färdighetsnivå 5.

Observera att du kan få tillstånd att skriva magisteravhandling på engelska endast på ovanstående grunder.

Du som studerar på svenska på Hanken, men fått tillstånd att skriva din magisteravhandling på engelska, ska skriva en svensk sammanfattning av din avhandling. Den svenska sammanfattningen ska vara en del av din magisteravhandling.