Så här gör du då din magisteravhandling är klar

Informationen nedan gäller dig som studerar på svenska på Hanken. Läs informationen på de engelska sidorna om du studerar på ett engelskspråkigt magisterprogram.

1) Då din magisteravhandling är klar för inlämnande följ då dessa anvisningar. Notera att du själv bär ansvaret för att den version av magisteravhandlingen du lämnar in är den slutliga och att du gjort alla de ändringar/korrigeringar som du kommit överens om med din handledare. Det går inte att göra korrigeringar eller ändringar i avhandlingen efter inlämnandet. En magisteravhandling som lämnas in för bedömning och blir underkänd kan inte lämnas in på nytt. 

2) Kom överens med din handledare och institutionens amanuens om en tidpunkt för mognadsprovet när du fått slutgiltigt godkännande för att lämna in din avhandling.

3) Fyll i den elektroniska blanketten (E-blankett) för inlämnande av magisteravhandling genom att logga in med ditt Hanken användar-ID och lösenord. Bered dig på att bifoga en PDF/A (eller PDF) av avhandlingen.

Instruktioner för PDF/A-konvertering.

4) Skriv mognadsprovet på överenskommen tidpunkt. Beräkna även tid för evaluering av mognadsprovet då tidpunkten bestäms. Observera att din avhandling inte kan behandlas av Akademiska rådet före ditt mognadsprov är evaluerat och godkänt.

Obs! Om du studerar på svenska, men skriver din magisteravhandling på engelska ska din svenska sammanfattning vara godkänd innan du laddar upp avhandlingen.

Om du har problem med E-blanketten bör du omedelbart kontakta: daniela.smeds@hanken.fi

Om du har frågor angående publiceringen av din avhandling så ska du kontakta: patrik.welling@hanken.fi

Deadline för inlämning av magisteravhandlingen är kl. 23.59 under datumet för deadline (se tidtabell).

Observera följande:

  • E-blanketten skall vara inskickad senast inom datumet för deadline. Om du missar deadlinen förflyttas ditt avhandlingsärende till därpå följande Akademiska Rådets möte, förutsatt att du lämnat in allt material enligt instruktionerna.
  • Vi kontaktar inte dig om du missat något, du är själv ansvarig för att ditt material blir inlämnat inom utsatt tid. Vi kan inte heller inleda din avhandlingsprocess om E-blanketten saknas eller är ofullständig.

IB Bokhandeln i Helsingfors hjälper dig gärna om du önskar få en inbunden kopia som minne av din magisteravhandling.

Det här händer efter att du lämnat in magisteravhandlingen

1) Studiebyrån utser en andra granskare för din avhandling som tillsammans med handledaren samanställer ett vitsordsförslag inför akademiska rådets möte (se tidtabell).

2) Studiebyrån lämnar in din magisteravhandling till plagiatkontroll. Handledaren får tillgång till plagiatkontrollsrapporten och granskar den.

3) Handledaren sakgranskar ditt mognadsprov.

4) En språklärare språkgranskar ditt/dina mognadsprov om detta inte gjorts i en tidigare högskoleexamen. Om du skrivit en svensk sammanfattning språkgranskas även den.

5) Två granskare (av vilka den ena är din handledare) granskar din magisteravhandling och lämnar in ett utlåtande med vitsordsförslag till Akademiska rådet. Akademiska rådet fastställer vitsordet på ett av sina möten (se tidtabell).

6) Då Akademiska rådet godkänt magisteravhandlingen får du en kopia av avhandlingsutlåtandet till den e-postadress du angett på E-blanketten för inlämning av magisteravhandlingen.

Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade i WebOodi!

pro gradu-avhandlingar