Obligatoriska grundkurser i ekonomiska vetenskaper

Information om obligatoriska grundkurser i ekonomiska vetenskaper

I kandidatexamen ingår obligatoriska grundkurser i ekonomiska vetenskaper. Kurserna har ändrats från och med hösten 2015. De omfattar sammanlagt 53 studiepoäng och är följande:

Ekonomisk matematik 2 sp (kurskod 1141/1141-V)
Finansiering och investering 6 sp (1121/1121-V)
Företagsledning och entreprenörskap 6 sp (1130/1137-V)
Handelsrättens grunder 6 sp (1116/1116-V)
Informationsbehandlingens grunder,del 1 teori 3 sp (1136-1/1136-1-V)
Introduktion till ekonomisk analys 6 sp (1135/1135-V)
Introduktion till företagets samhällsansvar 6 sp (1140/1140-V)
Marknadsföringsstrategi 6 sp (1123/1123-V)
Redovisningens grunder 6 sp (1124/1124-V)
Statistisk analys 6 sp (7778/7778-V)

Den nya kursen Statistisk analys räknas (i likhet FUM, Forsknings- och undersökningsmetodik (7777) som hittills ingått som obligatorisk) som en metodkurs i huvudämnet och ska ingå i studieplanerna för huvudämnesstuderande på kandidatnivå. Den nya kursen i företagsansvar räknas på motsvarande sätt också in i studieplanerna för huvudämnesstuderande på kandidatnivå.
 

Du som har avlagt alla de obligatoriska grundkurserna enligt tidigare upplägg påverkas inte.

Du som har avlagt en del men inte alla obligatoriska grundkurser före hösten 2015 ska avlägga saknade kurser enligt de nya kraven, utom gällande FUM (7777) som erbjuds ännu läsåret 2015-2016. Ändringarna jämfört med kursutbudet t.o.m. läsåret 2014-2015 är att

- 1136-2 Informationsbehandlingens grunder del 2, IKT-körkort 3 sp har slopats
(1136-1/1136-1-V Informationsbehandlingens grunder del 1, teori 3 sp kvarstår)

- 1139 Ekonomisk politologi och historia 2 sp har slopats
- 1127 Introduktion till logistik och samhällsansvar 4 sp har slopats
dessa har ersatts av ny kurs 1140/1140-V Introduktion till företagets samhällsansvar 6 sp.

Studerande som avlagt båda de tidigare kurserna behöver inte avlägga den nya, men studerande som inte avlagt ena eller båda av de tidigare kurserna ska avlägga den nya kursen i företagets samhällsansvar.

- 1112 Ekonomisk matematik och statistik 6 sp har slopats
- 7777 Forsknings- och undersökningsmetodik FUM 6 sp slopats
har ersatts av 1141/1141-V Ekonomisk matematik 2 sp samt ny kurs 7778/7778-V Statistisk analys 6 sp. Den nya kursen i Ekonomisk matematik motsvarar främst EMS del 1. Den nya kursen Statistisk analys ersätter FUM.

Studerande som avlagt alla ovannämnda tidigare kurser ska inte avlägga de nya.
Om du har avlagt EMS men inte FUM ska du avlägga FUM (7777) under läsåret 2015-2016. Avlägger du inte FUM i år är du senare hänvisad till kursen Statistisk analys.

Om du har avlagt EMS-1 (matematikdelen) behöver du inte avlägga den nya matematikkursen, men om du avlagt bara EMS-2 (statistikdelen) ska du avlägga Ekonomisk matematik 1141/1141-V.