Huvudämnesvalet i Vasa

Share page with AddThis
Huvudämnesval, Vasa

I slutet av första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne. Som stöd för detta ordnas workshopar och en mässa och valet utmynnar i att du gör upp en studieplan över din kandidatexamen inom ramen för kursen Individuell studieplan 1 sp.

Alla ettor ska välja huvudämne genom att lämna in en individuell studieplan (ISP) i WebOodi senast 21.5.2017. Som stöd för valet av huvudämne ordnas i april-maj infotillfällen, en huvudämnesmässa och studieplaneringsworkshopar.

Till den individuella studieplanen (ISP:en) bifogar du en kortare text (150-200 ord) där du reflekterar över ditt huvudämnesval och dina karriärmål. Godkänd individuell studieplan och reflektion över huvudämnesvalet ger dig 1 sp i kursen Individuell studieplan. Du får handledning i att göra upp din studieplan för kandidatexamen under en av studieplaneringsworkshoparna.

Att delta i infotillfällena och workshoparna inom kursen Individuell studieplan är inte obligatoriskt men rekommenderas starkt eftersom du under dessa tillfällen får värdefull information om examensuppbyggnaden, de olika huvudämnena samt vilken profil man får med tanke på arbetslivet om man väljer ett visst ämne som huvudämne.

TIDTABELL FÖR HUVUDÄMNESVALET / Individuell studieplan-kursen 2017 i Vasa

Tisdag 4.4 kl.12.30-14 i Auditoriet (142). Infotillfälle om kandidatexamensuppbyggnaden, utlandsterminen och om hur huvudämnesvalet hänger ihop med karriärplaneringen.

Tisdag 11.4 kl.12.30-16 Partnerdag i Auditoriet (142).
 

Onsdag 26.4 kl.10.30-14.00 i Aud (142). Huvudämnena presenterar sig ämnesvis + mässa.

10.30-11.00 Finansiell ekonomi

11.00-11.30 Entreprenörskap och företagsledning

11.30-13.00 LUNCH + MÄSSA

13.00-13.30 Redovisning

13.30-14.00 Marknadsföring

Ämnet Handelsrätt har en egen presentation i samband med föreläsningen Handelsrättens grunder 24.3 kl.12.30

Huvudämneskväll på Cella 26.4 kl.18.00

Information om studier och praktik utomlands 28.4 kl.10.15 i rum 307 

28.4, 2.5 och 5.5 Studieplaneringsworkshopar där du får handledning i att göra din ISP. Anmäl dig till den workshop du vill delta i vid studiebyrån. 

Fredag 28.4 kl.10.30-11.45 i datasal 326

Tisdag 2.5 kl.12.30-14 i datasal 326

Fredag 5.5 kl.10.15-11.45 i datasal 326

21.5 kl.23.59: Deadline för att välja huvudämne och lämna in den individuella studieplanen (ISP) med reflektion i WebOodi. (Det är möjligt för dig att påbörja din ISP i WebOodi från och med slutet av april).