Huvudämnesvalet i Helsingfors

Share page with AddThis
I slutet av första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne. Som stöd för detta ordnas workshopar och en mässa. Valet utmynnar i att du gör upp en studieplan för din kandidatexamen inom ramen för kursen Individuell studieplan 1 sp.

 

TIDTABELL år 2017 för kursen Individuell studieplan 1 sp

Måndag 10.4 Infotillfälle om huvudämnesvalet, kandidatexamen och karriärplanering

Tisdag 25.4 Campus Day - presentation av huvudämnen och  minimässa

Onsdag 26.4-Fredag 5.5 Studieplaneringsworkshopar

 

Mera information om huvudämnesvalet i Helsingfors 2017 finns på kursens Moodle-sida.