Rådgivning för forskarstuderande

#Forskarstuderandes e-postlista
#Handledning

#Allmän studierådgivning
#Rådgivning om finansiering, stipendier och studier utomlands
#Studieadministration för forskarstuderande
#Studiepsykolog
#Programvara och andra verktyg

Forskarstuderandes e-postlista

Samtliga forskarstuderande på Hanken är via sin Hanken epostadress anslutna till e-postlistan för forskarstuderande. Via e-postlistan skickar vi information om bl.a. forskarkurser, seminarier, tutorialer och stipendier. Vi informerar inte om forskarskolornas och EIASMs forskarkurser, eftersom all information om kurserna finns på respektive organisations webbplatser. Bl.a. KATAJA , KAVA och EIASM har egna e-postlistor du kan ansluta dig till. Information om hur du ansluter dig till KATAJAs, KAVAs och EIASMs e-postlistor finner du på respektive organisations webbsidor.

Ifall du inte vill ha epost från denna lista, vänligen skicka ett meddelande till doctoral.studies(at)hanken.fi.

Handledning

Examenshandledning

Inom huvudämnena finns examenshandledare för forskarutbildningen. Examenshandledaren informerar dig om studiernas gång och uppläggning inom ämnet. Då du blivit antagen till forskarutbildningen skall du besöka examenshandledaren i ditt huvudämne och diskutera dina planer. Han/hon godkänner årligen din studieplan och föreslår avhandlingshandledare för dig. Med din examenshandledare kan du också diskutera om t.ex. hurudana kurser som skall ingå i din examen. Och när tiden är inne är det examenshandledaren som ansvarar för arrangemangen kring disputationen och som agerar kustos under tillfället.

Avhandlingshandledning

Varje forskarstuderande bör ha en avhandlingshandledare eller en s.k. handledarkommitté. Institutionsråden utser avhandlingshandledarna på förslag av examenshandledaren i det skede då ditt avhandlingstema tagit form. En avhandlingshandledare behöver inte vara anställd vid Hanken. Huvudsaken är att han/hon är expert på ditt avhandlingstema och intresserad av speciellt den vetenskapliga kontributionen av den, och att han/hon är villig att ta emot uppdraget. Av avhandlingshandledaren får du hjälp i avhandlingsprocessen och också kanske tips om kurser och material i anknytning till ditt tema. Avhandlingshandledaren och/eller examenshandledaren ombesörjer arrangemang av licentiatseminarium.
 

Kontakt för mera information

Allmän studierådgivning

Koordinatorn för forskarutbildningen vid Centret för forskning och internationella ärenden i Helsingfors står till tjänst med allmän studierådgivning. Du kan vända dig till koordinatorn med generella frågor om bl.a. studiernas uppläggning, studiebehörighet och antagning. Koordinatorns telefonnummer är +358 (0)40 3521 282 och faxnummer är + 358 (0)9 43133409. Du kan även sända e-post till adressen doctoral.studies(at)hanken.fi.

Rådgivning om finansiering, stipendier och studier utomlands

Centret för forskning och internationella ärenden står Hankens forskarstuderande till tjänst med rådgivning om finansiering, stipendier och studier utomlands. Information om finanseringskällor och om forskarstudier utomlands finns även på våra webbsidor.

Studieadministration för forskarstuderande

Information om studieadministrativa ärenden hittar du här.

 

Studiepsykolog

Helsingfors:
Studiebyrån, våning 2
Studiepsykolog Susanne Tiihonen
Mottagning i huvudsak på torsdagar enligt överenskommelse på förhand
Tfn: 050 3185 242 (mest sannolikt anträffbar per telefon on-to)
E-post: studiepsykolog(at)hanken.fi

Vasa:
Hanken har tillsammans med Åbo Akademi, Vasa universitet och Novia en gemensam tvåspråkig studiepsykolog, Harriet Huhtamäki, harriet.huhtamaki(at)tritonia.fi. Mottagning på Hanken ca en gång per månad, även anträffbar vid ÅA och VU.

Programvara och andra verktyg

I något skede av din avhandlingsprocess kommer du kanske att behöva speciell programvara för att kunna utföra din undersökning eller analysera dina data. Hanken innehar licenser för många dylika program, kontakta datacentralen för att få mer information. Även institutionerna kan ha program som du behöver. Kom också ihåg att du ur olika stiftelser och fonder kan ansöka om medel för att kunna köpa programvara som du behöver. Du kan även fråga råd från biblioteket om databaser och olika program. Andra verktyg, såsom diktafoner och audiovisuell apparatur kan du kontakta din institution eller datacentralen, AV-Multimedia service.

forskarutbildning doktorandutbildning rådgivning handledning