Examensbetyg

Information om slutskedet av dina studier och viktig information bl.a.  om hur du ansöker om examensbetyg samt blankett för ansökan och tidtabell för betygsutdelning hittar du under studiernas slutskede.