Sammanläggningsavhandling för ekonomie licentiat

För sammanläggningsavhandling avseende ekonomie licentiatexamen gäller samma anvisningar som för doktorsavhandling (se anvisningarna för doktorsavhandlingar här), med den skillnaden att antalet artiklar i den skall motsvara minst två individuellt skrivna artiklar, av vilka minst en skall vara publicerad, accepterad för publicering eller motsvara kraven för publicering i en sådan vetenskaplig tidskrift som tillämpar sakkunnigförfarande. Denna artikel skall vara individuellt skriven av den studerande.