Introduktionsdagar i Vasa

Som inledning till dina studier på Hanken ordnas introduktionsdagar nästsista veckan i augusti.

Introduktionsdagar och terminsstarten

Under introduktionen får du all viktig information som du behöver för studiestarten. Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i introduktionsdagarna.  

Under introduktionsdagarna i slutet av augusti får du all information som du behöver för studiestarten om kursval, läsordning, studieteknik, datoranvändning samt bekantar dig med utrymmena på din studieort.

Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i introduktionsdagarna, och Hanken förutsätter att du känner till all information som förmedlats under introduktionen. Introduktionsdagarna är en del av den obligatoriska kursen Introduktion till akademiska studier.

Läsåret på Hanken inleds varje år med inskriptionen, en högtidlig akademisk tradition. På inskriptionen håller rektor och en representant för studentkåren tal om sin syn på det kommande läsåret. Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i inskriptionen.

Introduktionsdagar för nya studerande på kandidatnivå

22.8 kl. 9 - ca 15.00 i Auditorium (142), första våningen

-OBS! programmet börjar kl. 9 men du ska vara på plats senast kl. 8.45!
Prorektor hälsar välkommen, du får bl.a. information om examensuppbyggnaden och ett närvarointyg, du träffar din tutor och deltar i rundvandring med din tutorgrupp.

23.8 kl. 9 - ca 15.00 i Auditorium (142), första våningen

-Ta med dig din egen laptop/pekplatta.
-Studievägledaren berättar om det första läsåret på Hanken, du anmäler dig till kurser och tenter i studieverktyget WebOodi under handledning (ta med din egen laptop/pekplatta!) och bygger upp din läsordning för höstterminen, du får även information om utbytesstudier eller utlandspraktik.

23.8 kl. 15.00- Cella Nova

Du får också besöka studentföreningens utrymme Cella i Rewell Center och höra om studentföreningens och tutorernas verksamhet.

Terminsstart för nya kandidatstuderande 27.8.2018

Mera information om kursen Introduktion till akademiska studier (9999-V) sätts in här under juni månad

4.9.2018 kl. 13.00 Inskription i Vasa i Festsalen (1 vån.), den officiella starten på läsåret

 

Introduktionsdag för nya studerande på magisternivå (svenska & engelska)

31.8 kl.9 - 15 i Auditorium (142), första våningen

Terminsstart för nya studerande på magisternivå 3.9.2018