Praktik

Share page with AddThis
Praktik är en del av din karriärplanering och handlar om att skapa kontakten till arbetslivet dvs. steg 4 i din karriärplaneringsprocess. 


Praktik på Hanken 2016
praktik_2016_sve.png

Praktik som en naturlig del av dina studier

Du kan utföra praktik vid Hanken som utlandspraktik (8sp) på kandidatnivå ochtriangeln-liten-del-2.gif som en fördjupad kurs inom samtliga ämnen på magisternivå (8sp). Avlägger du din praktik på kandidat nivå och det utgör din obligatoriska utlandsvistelse skall den utföras som en enhetlig utlandsvistelse om minst 3 månader. Praktik på magisternivå kan utföras antingen i Finland eller utomlands. För närmare information om vilka krav som ställs på innehållet i din praktik, praktikrapport för att erhålla studiepoäng och kursansvarig se WebOodi.

Hanken uppmuntrar studerande att utföra en praktikperiod utomlands och stöder studerande att hitta internationella praktikplatser genom att kontinuerligt publicera relevanta praktikplatsannonser på Karriärtjänsters webbsida. Dessutom hittar du många internationella praktikerbjudanden på EFMD-karriärportalen.

Ansök om stipendium för din praktik

Hanken erbjuder stipendium för praktik utomlands. Du kan ansöka om stipendium under två ansökningsomgångar under året. 

Vänligen notera att medlen är begränsade och vouchers beviljas så länge det finns stipendiemedel kvar. Vid utdelning av vouchers prioriteras studerande som ämnar utföra praktik som utgör utlandsobligatoriet inom kandidatstudierna.

Mera information om hur du ansöker om ett stipendium för din praktik hittar du här.

Prioriteringsschema:

bild_over_stipendier03.jpg

Nedan kan du se hur de tidigare ansökningsomgångerna har sett ut för kandidatstuderande som utgör praktiken som sitt utlandsobligatorie, magistersstuderande som gör sin praktik utomlands och utländska magistersstuderande som gör sin praktik i Finland. Notera att här räknas med bara de sökande som uppfyller förhandskraven (t.ex. inte redan fått ett stipendium osv):
 

sannolikhet_att_fa_stipendium_for_webben.png

Erasmus+

erasmus_logo.png
Allt som allt 37 länder runtom Europa är med i Erasmus+ programmet.

Europeiska Unionen delar ut praktikstipendier åt studerande vid sådana universitet som ansökt och erhållit ett s.k. Erasmus University Charter. Det innebär att Hanken årligen erhåller medel att dela ut åt studerande som åker på praktik till ett europeiskt land med Hankens stipendium.

Om du åker på praktik i Europa får du alltså i regel automatiskt ett Erasmus-stipendium via Hanken. Du behöver därmed inte ansöka om Erasmus-stipendium skilt, utan det utgör en del av stipendiet du erhåller från Hanken.

År 2017 fyller Erasmus+ 30 år! Under dessa 30 år harlogo.png nästan 4,5 miljoner högskolestuderande varit mobila inom EU. Visste du att 1/3 av alla studenter som gjort praktik inom Erasmus+ erbjuds jobb på företaget där de arbetade? 

Mera information om Erasmus+ (som programperioden 2014-2020 heter) hittar du på Europeiska kommissionens websidor.

Hankens Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020:

file type icon ECHE_2014-2020.pdf

Var hittar jag min praktikplats?

Det är du själv som ansvarar för att hitta din praktikplats. Det lönar sig alltid att vara kritisk och faktiskt fundera på vart du vill åka och på att platsen är pålitlig. Många hittar sin praktikplats via kontakter, gamla sommarjobb etc. 

Du kan till exempel börja med att kolla på Karriärtjänsters job board och den internationella EFMD-karriärportalen här nedan:

arbetspraktik praktikantplatser praktikanter utlandsarbete stipendier terminer