Hur finansierar jag utbytesstudierna?

Stipendium från Hanken

Studerande som får en utbytesplats inom ramen för Hankens utbytesprogram beviljas automatiskt också ett stipendium. Du behöver därmed inte skilt ansöka om ett stipendium från Hanken. Då du fått din utbytesplats och du har bekräftat att du tar emot den godkänner du samtidigt villkoren för stipendiet, bl a att du studerar heltid vid ditt värduniversitet (30 sp/termin) och skriver en rapport efter att du kommit hem.

Observera följande:

  • du kan ansöka om antingen utbytesplats via Hankens utbytresprogram eller stipendium för utlandspraktik och få enbart ett stipendium från Hanken på samma studienivå
  • du kan inte ansöka om utbytesplats och stipendium för utlandspraktik i samma ansökningsomgång (dec-jan och maj-juni)
  • studenter som redan tidigare varit på utbyte inom ramen för Hankens utbytesprogram tilldelas inte automatiskt en utbytesplats
  • om du vill åka på utbyte ytterligare en gång så kan du ansöka om en utbytesplats inom ramen för magisterstudierna, men då måste du kunna ta ut din kandidatexamen senast betygsutdelningen efter att utbytesplatserna har publicerats. Det är ingen självklarhet att man tilldelas en utbytesplats en andra gång. Läs mera om det här under Utbytesplats beviljas en gång under Studera utomlands.
  • om du väljer att åka på utbyte på egen hand som en så kallad freemover (dvs till ett universitet som inte ingår i Hankens utbud av samarbetsuniversitet) får du tyvärr inget stipendium från Hanken.

Utbytesstipendiet från Hanken finns färdigt uträknat per universitet och termin i Mobility Online Portalen.

Studiestöd

Du kan också ansöka om studiestöd för utbytesstudierna från Folkpensionsanstalten.

Stipendium utanför Hanken

Du kan också ansöka om stipendier av organisationer och fonder utanför Hanken. Läs mera under Stipendier i Studera utomlands.

Erasmus+ tilläggsstipendium för studerande med familj

Studerande med familj som åker på utbyte till ett samarbetsuniversitet i något EU-land kan få 200 euro/månad i tilläggsmedel. Kravet är att studenten är förälder till ett barn under 18 år. Tilläggsstipendiet kan också beviljas fast barnen stannar i Finland under utbytet.

Om du vill ansöka om ett tilläggsstipendium ska du kunna bevisa att du är förälder och också fylla i ansökningsblanketten för detta ändamål. Tag kontakt med internationella koordinatorn (outgoing.mobility(at)hanken.fi, tel: 0403521391) vid Hanken för mer information.

Utbyte för studerande med specialbehov och Erasmus+ tilläggsstipendium

Om du har någon form av specialbehov eller handikapp så kan du också åka på utbyte. Du ska i god tid före du ska ansöka om en utbytesplats vara i kontakt med internationella koordinatorn vid Hanken, outgoing.mobility(at)hanken.fi, så att vi kan reda ut vilka universitet som kunde vara lämpliga för dig.

Studerande med specialbehov som åker på utbyte inom ramen för Erasmus+ programmet (dvs till ett av Hankens samarbetsuniversitet i ett EU-land) kan ansöka om tilläggstipendium för utbytet (utöver Erasmus-stipendiet som alla Erasmus-studerande får). Om du har någon form av specialbehov läs den information som Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO har sammanställt om stöd för personer med olika slag av specialbehov inom ramen för Erasmus+ programmet.

Här finns också information om i hurudana fall en studerande med specialbehov kan ansöka om tilläggsstipendium, hur ansökan går till och ansökningsblanketten. Ansökningsblanketten ska dels fyllas i av dig och också av internationella koordinatorn vid Hanken, som skickar in ansökan till CIMO. CIMO gör det slutliga beslutet om ett eventuellt tilläggsstipendium.

Läs även igenom CIMOs checklista för ”internationell mobilitet utan hinder” på ovan nämnda adress.