Behörighetskrav

På den här sidan kan du läsa om behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Hankens samarbetsuniversitet.

Behörighetskrav för utbytesstudier

Studerande som ansöker om en utbytesstudieplats måste i enlighet med utbytesprogrammen och de bilaterala avtalen med samarbetsuniversiteten vara behörig för utbytesstudier.

En del universitet kan utöver de nämnda behörighetskraven nedan ha ytterligare krav; t ex att studerande har uppnått ett minimiantal studiepoäng (eller att studerande har uppnått studier motsvarande kandidatexamen), har avlagt ett internationellt erkänt språktest i engelska och/eller har ett minimivitsord i de avlagda studierna vid Hanken. De specifika krav ett samarbetsuniversitet kan ha för inkommande utbytesstuderande finns angivet under respektive universitet i Mobility Online Portalen (under Samarbetsuniversitet och Info och kriterier till vänster. Du måste logga in för att se informationen). Internationella koordinatorn (outgoing.mobility(at)hanken.fi) svarar gärna på frågor angående behörighetskraven och urvalsprocessen.

Studerande antagna till den integrerade kandidat- och magisterutbildningen

I följande dokument kan du läsa vilka behörighetskraven är för studerande vid den integrerade kandidat- och magisterutbildningen att kunna ansöka om en utbytesstudieplats via Hankens utbytesprogram och hur urvalsprocessen går till:

Studerande vid ett magisterprogram eller magisterutbildning

Studerande som redan avlagt en kandidat- eller yrkeshögskeexamen och som antagits till Hanken direkt till ett magisterprogram eller magisterutbildning (på engelska eller svenska) måste uppfylla följande kriterier vid ansökningstidens utgång för att vara behörig att ansöka om en utbytesstudieplats på magisternivå vid något av Hankens samarbetsuniversitet:

  • kandidatexamen
  • avklarat minst 18 studiepoäng vid Hanken ansökningstidens utgång efter den första terminen och därefter avklarat minst 24 studiepoäng per termin vid Hanken
  • dokumenterade språkkunskaper (läs mer om språkkrav och språktest).

Lägg märke till att vissa samarbetsuniversitet kräver ett språktest. Detta finns i så fall nämnt vid respektive universitet i Mobility Online Portalen. Du måste logga in för att se informationen.