Anslagstavlan

På den här sidan har vi samlat aktuella angelägenheter om utbytesstudierna.

Ansök om utbyte inom ramen för QTEM-nätverket våren 2020

Ansökningsomgången för QTEM-utbyte vårterminen 2020 är nu öppen för magisterstuderande och tredje årets kandidatstuderande med finansiell ekonomi, nationalekonomi eller redovisning som huvudämne. Ansökningsdeadline är 5.6.2020. Läs mer om vem som kan ansöka och hur du ansöker.

Hanken har nya samarbetsuniversitet i Tokyo och Prag

Hanken har signerat nya avtal om studentutbyte med Waseda University School of Commerce i Tokyo och University of Economics, Prague (VSE). Båda universiteten är mycket prestigefyllda och internationellt inriktade universitet. Du kan ansöka om utbytesplats vid de nya samarbetsuniversiteten senast 17.6.2019 för vårterminen 2020. Ansökan öppnar i slutet av maj. Kort information om universiteten här under. Mer information fås också av chef för internationella relationer, Johanna Lilius (johanna.lilius(at)hanken.fi).

 

Japan

Waseda University School of Commerce (EQUIS)
https://www.waseda.jp/fcom/soc/en

Waseda är ett privat forskningsinriktat universitet med en internationell profil, grundat 1882. School of Commerce (SoC) har anor från 1904 och har 4400 studerande:

Ort: Tokyo

Nivå: kandidatnivå

Antal utbytesplatser: 1 studerande /termin

Språk: engelska.

Kurser: 24 credits per termin (= 30 ECTS). Information om kurser: https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php?pLng=en
https://www.waseda.jp/fcom/soc/en/students/courses-in-english

Det är också möjligt att välja kurser i japanska, max 8 credits vid Center for Japanese Language.

Terminer:
hösttermin: september-februari
vårtermin: april-augusti

Detaljerad info under academic calendar i fact sheet.

Boende: Waseda erbjuder inte campus-boende, utbytesstudenterna kan antingen ordna boende helt själva eller via Kyoritsu Maintenance, som är ett privat företag som Waseda rekommenderar.

Mer information: se fact sheet och Wasedas webbsidor.

Allmänt om studier i Japan: https://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

 

Tjeckien

University of Economics, Prague (EQUIS)
https://www.vse.cz/

University of Economics, Prague (VSE) är ett offentligt mycket erkänt forskningsinriktat universitet med en internationell prägel, grundat 1953 med 15000 studenter.

Ort: Prag

Nivå: kandidatnivå

Antal utbytesplatser: 1 studerande/termin

Språk: engelska

Kurser: 30 ECTS per termin. Kurser hittas på webben.  

Du kan också välja 3-6 ECTS i det tjeckiska språket eller tjeckisk historia.

Terminer:
höstterminen: september-december
vårterminen: februari-slutet av maj

Detaljerad info under academic calendar i fact sheet.

Boende: utbytesstudenter kan ansöka om studentboende, mera information här.

Mer information för utbytesstudenter: https://exchange.vse.cz/

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

Infosessioner om utbytesstudier och praktik vårterminen 2020

Det ordnas infosessioner för studerande på årskurs 2 och äldre som ska åka på utbyte eller praktik under vårterminen 2020.

Infosessionernas syfte är att:

 • Ge information om utbytesprogrammet och utlandspraktiken samt vad man behöver tänka på när man planerar sin termin utomlands.
 • Ge praktisk information om hur man ansöker och var man hittar mera information.

Infosessionerna i Helsingfors ordnas:

 • Tisdag 7.5 kl. 12.30-13.30, rum 303
 • Tisdag 14.5 kl. 13.30-14.30, rum 303

I infosessionerna deltar Enheten för internationella ärenden, Karriärtjänster och Studiebyrån.

Infosessionerna i Vasa ordnas:

 • Onsdag 3.4 kl. 10.15-11.00, rum 235
 • Onsdag 8.5 kl. 12.30-13.15, rum 312
 • Onsdag 8.5 kl. 14.30-15.15, rum 312

Infosessionerna är ett bra tillfälle att få svar på alla frågor du vill ställa om utbytesstudier och praktik.

Välkommen!

Hanken Exchange Fair 2.4.2019

På Hanken Exchange Fair har du chans att bekanta dej med de olika möjligheter som våra samarbetsuniversitet erbjuder och samtidigt träffa våra inkommande utbytesstudenter.

Vem träffar du på mässan?

 • Utbytesstuderande från Hankens samarbetsuniversitet
 • Hankenstuderande som varit på utbyte
 • Hankens utbytesteam
 • Fulbright Center
 • Brittingham Viking Organization

Program

 • Kl. 10-11:00, Rum 210: Infosession om Utbytesstudier (på svenska). Medverkande: Utbytesteamet, Karriärtjänster, Studiebyrån, Brittingham Viking Organization, Fulbright Center
 • Kl. 11-14:30, Foajén: Utbytesmässa i foajén. Få information om Hankens samarbetspartners och träffa utbytesstudenter som just nu är på utbyte på Hanken.

Mässan riktar sig till alla som ska åka på utbyte i framtiden. Du kan bekanta dig med Hankens samarbetsuniversitet redan nu på våra utbytessidor!

Frågor riktas till: outgoing.mobility@hanken.fi

Beslut om utbytesstudier höstterminen 2019

Rektor har fattat beslutet om fördelningen av utbytesplatser för höstterminen 2019:

 

Alla studenter som beviljats en utbytesplats får meddelande om detta per e-post med närmare anvisningar om hur platsen ska bekräftas. Alla som tilldelats en utbytesplats ska så fort som möjligt, senast måndag 18.3.2019, bekräfta via Mobility Online (https://www.service4mobility.com/europe/LoginServlet) att de tar emot studieplatsen samt godkänna villkoren för deltagande i utbytesprogrammet. Bekräftelsen är bindande.

Efter att du har bekräftat att du tar emot din utbytesplats sker följande:

1. Hanken nominerar dig först till ditt värduniversitet.

2. Du kommer att få ett meddelande en tid senare av internationella koordinatorn på Hanken eller värduniversitetet med anvisningar om hur du ska gå till väga för att registrera dig vid värduniversitetet. Värduniversitet eller Hanken tar m.a.o. först kontakt med dig.

3. Du skickar dina ansökningsdokument till värduniversitetet enligt deras anvisningar.

4. Det är också viktigt att du följer med den information som finns på ditt värduniversitets hemsida för inkommande utbytesstudenter. Där hittar du information om t.ex. registreringar, kursval och bostäder. Följ noga alla ansökningsdatum så att du inte går miste om din utbytesplats.

Under våren ordnas en praktisk infosession och en interkulturell workshop för alla studenter som beviljats en utbytesplats. Det är obligatoriskt att delta.

Sessionerna ordnas:

Helsingfors:

Måndagen den 8.4 kl. 14.15-17.30, rum 210

Vasa:

Tisdagen den 2.4 kl. 16.00-17.30, rum 308 (interkulturell workshop)

Onsdagen den 3.4 kl. 14.30-16.00, rum 308 (praktisk infosession)

Meddela outgoing.mobility@hanken.fi om du inte vill att ditt namn ska ges till andra utbytesstudenter som kommer att åka till samma universitet/land som du. Om du inte tar kontakt utgår vi ifrån att vi får informera andra utbytesstudenter som beviljats en studieplats vid samma universitet/land som du om din plats. Under Hur förbereder jag mig hittar du nyttig information inför utbytet.

“Business and Innovation in China” Summer Course in Shanghai, 12. – 25. July 2019

Hanken’s master level students have the opportunity to apply for this two-week summer course organized by the Nordic Centre at Fudan University, one of China's top academic institutions. The course is estimated to equal 5 ECTS.

 • Participation fee: RMB 800 (approx. 105 €)
  All expenses incurred by attending the course (e.g. participation fee, travel expenses, insurance, accommodation and subsistence costs) are paid by the student.
 • A study grant amounting to the sum of 500 € is paid by Hanken to the accepted student/s. This is to help to cover some of the expenses incurred.

Application procedure and deadline:

Application pre-requisites:

 • Only non-Chinese students can be nominated
 • Only students with a BSc degree at the application deadline can apply
 • Good grades and a normal study pace are expected
 • Students who have not previously been on exchange (studies or internships) via Hanken nor applied for exchange studies/an internship voucher 2019 will be prioritized
 • Non-Finnish citizens: Find out in advance whether or not you are eligible to apply for a visa to China.

Selection process:

 • The students are ranked firstly according to their GPA and secondly by their study pace
 • Hanken selects a maximum of three students to nominate for the Summer Course
 • The Nordic Centre at Fudan University makes the final decision about which students to admit to the course, and the students will be notified by the middle of April 2019

More information:

For more information, please see the Nordic Centre’s website

If you have further questions about the application, please contact the Office of International Affairs at outgoing.mobility@hanken.fi or Camilla Martin (050-5915 491)

If you have more practical questions about the course or about studying in Shanghai in general, please contact Daria Chikunova (daria.chikunova@student.hanken.fi) or Gurvinder Paul (gurvinder.paul@student.hanken.fi) , who both participated in the course during the summer 2018.

Ansökan öppen för utbyte inom ramen för QTEM-nätverket hösten 2019

Ansökningsomgången för QTEM-utbyte höstterminen 2019 är nu öppen för magisterstuderande och tredje årets kandidatstuderande med finansiell ekonomi, nationalekonomi eller redovisning som huvudämne. Ansökningsdeadline är 5.2.2019. Läs mer om vem som kan ansöka och hur du ansöker.

Ansök om utbytesplats för hösten 2019

Ansökningsomgången för utbytesstudier höstterminen 2019 är nu öppen. Ansökningsdeadline är 31.1.2019. Du hittar anvisningar om hur du ansöker och länken till ansökan här.

Hanken har nytt samarbetsavtal i Japan

Hanken har signerat ett nytt avtal om studentutbyte med Rikkyo University College of Business i Japan. Rikkyo University är grundat 1874 och är ett av de äldsta forskningsbaserade universiteten i Japan. Universitetet har 20 000 studerande varav 1600 studerar vid College of Business. Du kan ansöka om utbytesplats vid Rikkyo University senast 31.1.2019 för höstterminen 2019. Ansökan om utbyte öppnar före jul. Mera information om universitetet här under.
 

Rikkyo University College of Business, Japan

http://cob.rikkyo.ac.jp/en/

Plats: Tokyo

Nivå: kandidatnivå. Enbart för kandidatstuderande

Antal platser: 2 studerande HT 2019 och 2 studerande VT 2020

Språk: engelska (Hankens behörighetskrav för utbytesstudier)

Kurser: 20 credits per termin. Information om kurser

The College of Business is a general business & management program offering courses in the areas of accounting & finance, marketing, international business, human resource management, business & society, and cross-cultural management/communication as well as business project courses.

Terminer: hösttermin september-februari och vårtermin mars-juli. Detaljerad info i academic calendar

Boende: Det finns möjlighet till on-campus boende (men garanteras inte)

Övrigt: Observera att du måste ha ett "Certificate of Finance" på minst 840,000JPY (ca. 6600 €) för höstterminen och minst 600,000JPY (ca. 4700 €) för vårterminen.

Mer information för inkommande utbytesstuderande och i Fact Sheet.

file type icon Rikkyo_Fact_Sheet_2018-19.pdf

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

Viktigt att informera oss om utlandsvistelser som ”freemover” 2018

Har du studerat/praktiserat utomlands under år 2018 utanför Hankens utbytes-/praktikprogram (dvs. du har själv anordnat en utbytes- eller praktikplats som s.k. "freemover") och studierna/praktiken kommer att räknas tillgodo inom din ekonomiekandidat- eller ekonomiemagisterexamen?

Vi ber dig i så fall fylla i följande frågeformulär (tar endast någon minut att fylla i) senast 2.1.2019:

https://www.webropolsurveys.com/S/73F21DA1C460E25D.par

Hanken har endast uppgifter över de studerande som åker inom Hankens utbytesprogram, men tyvärr inte över dig som åkt utomlands på egen hand.

Såsom alla andra högskolor i Finland, så måste Hanken årligen i januari lämna in statistik om studerandes studier utomlands till Undervisnings- och kulturministeriet. Centret för forskning och internationella ärenden vid Hanken sammanställer dessa uppgifter inför rapporteringen.

Eftersom denna statistik bl.a. används för jämförelse och utvärdering både nationellt och internationellt är det mycket viktigt att Hanken får tag i alla som studerat utomlands.

Om du har frågor kan du kontakta outgoing.mobility(at)hanken.fi eller tel + 358 (0)40 3521 379 (Johanna Liljequist).

Tack för din hjälp!

Infosessioner om utbytesstudier och praktik höstterminen 2019

Det ordnas infosessioner för studerande på årskurs 2 och äldre som är intresserade av att åka på utbyte eller praktik under höstterminen 2019.

Infosessionernas syfte är att:

 • Ge information om utbytesprogrammet och utlandspraktiken samt vad man behöver tänka på när man planerar sin termin utomlands.
 • Ge praktisk information om hur man ansöker och var man hittar mera information.

Den sista infosessionen om utbyte och praktik under höstterminen 2019 ordnas:

 • Måndag 3.12 kl. 10.15-11.00 i rum 309

I infosessionerna deltar Centret för forskning och internationella ärenden, Karriärtjänster och Studiebyrån. Infosessionerna är ett bra tillfälle att få svar på alla frågor du vill ställa om utbytesstudier och praktik.

Infosessioner om Hankens samarbetsuniversitet

Utöver de allmänna infosessionerna ordnar Centret för forskning och internationella ärenden två infosessioner där vi ger en överblick över Hankens samarbetsuniversitet. Kom och höra om våra utbytesalternativ och diskutera dina möjligheter:

 • Måndag 3.12 kl. 11.00-11.45 i rum 309
 • Onsdag 23.1 avbokad. NY TID: Fredag 18.1 kl. 11.00-12.00 i Lärarrummet (videokontakt till Vasa)

Välkommen!

Infosessioner i Vasa 

Det ordnas infosessioner för studerande på årskurs 2 och äldre som är intresserade av att åka på utbyte under höstterminen 2019.

Infosessionerna i Vasa ordnas:

 • Tisdag 27.11 kl. 16-16.45 i rum 308
 • Onsdag 28.11 kl. 10.15-11 i rum 308
 • Onsdag 28.11 kl. 12.30-14 infosession och presentation av Hankens samarbetsuniversitet i rum 308 

Du kan välja vilken av de tre infosessionerna du deltar på. Onsdag eftermiddags infosession följs av en presentation av Hankens samarbetsuniversitet (börjar ca. 13.15). Kom och höra om våra utbytesalternativ och diskutera dina möjligheter fast du redan varit på någon av de tidigare infosessionerna.

Det ordnas dessutom en infosession om QTEM Master's Network i Vasa:

 • Onsdag 28.11 kl. 14-15 i rum 308

Inbjudan: Är du Hankens nästa QTEM-student? Studerar du nationalekonomi, finansiell ekonomi eller redovisning och har en mycket god studieframgång?

För dig erbjuder QTEM Master’s nätverket en unik chans att internationalisera din magisterexamen och en möjlighet att bli del av ett exklusivt internationellt nätverk. QTEM nätverket består av utvalda universitet och internationella företag runt om i världen. Framstående studerande från partneruniversiteten erbjuds möjligheten att studera vid ett annat universitet inom ramen för examen och i tillägg till sin magisterexamen få ett QTEM Master’s Network Certificate.

Inbjudan: Är du Hankens nästa QTEM-student? Kom med på en infosession!

Studerar du nationalekonomi, finansiell ekonomi eller redovisning och har en mycket god studieframgång?

För dig erbjuder QTEM Master’s nätverket en unik chans att internationalisera din magisterexamen och en möjlighet att bli del av ett exklusivt internationellt nätverk.

QTEM nätverket består av utvalda universitet och internationella företag runt om i världen. Framstående studerande från partneruniversiteten erbjuds möjligheten att studera vid ett annat universitet inom ramen för examen och i tillägg till sin magisterexamen få QTEM Master’s Network Certificate.

Det är gratis att ansöka och bli student i QTEM nätverket, men till ett av behörighetskraven hör att sökande avlägger GMAT-testet, läs mer om testet här och hur du förbereder dig för testet i dokumentet nedan.

Välkommen att bekanta dig med QTEM Master’s Network (Quantitative Techniques for Economics and Management) på en av följande infosessioner!

          Tid: 20.11.2018 kl. 15:30 – 17:00 och 11.12.2018 kl. 16:00 – 17:30.
          Plats: Lärarrummet, Hanken Helsingfors

Vänligen anmäl dig senast 16.11 till infosessionen i november via denna länk och anmäl dig senast 7.12 till infosessionen i december via denna länk.

Välkommen!

Professor Minna Martikainen, QTEM Dean
Johanna Lilius, QTEM International Office Contact

 

Intresserad? Notera deadline för ansökan om utbyte vid ett QTEM medlemsuniversitet

 • Höstterminen 2019: 5 februari 2019
 • Vårterminen 2020: 5 juni 2019

Mer information om QTEM nätverket ger Johanna Lilius: johanna.lilius@hanken.fi, 040-3521239

Hanken har nytt utbytessamarbete med Università della Svizzera italiana

Intercultural Communication and Economics (ICE) utbytesstudier vid USI Lugano är riktade till kandidatstuderande som ansöker om utbyte för vårterminen 2019. Utbytesstudierna är designade att:

 • öka ditt kunnande om utmaningarna i världen
 • utveckla ledarskapsförmåga och göra dig medveten om konsekvenserna av dina ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga beslut
 • integrera tvärvetenskapliga och tvärkulturella studier vid två universitet

Avklarade studier vid USI leder tll ett ICE-certificate, dvs ett intyg över de avklarade studierna signerat av USIs rektor. Ca 10 studerande från USI kommer att studera vid Hanken inom ramen för detta samarbete under höstterminen. Hankens USI-studerande har en ypperlig chans att lära känna dessa studenter före studierna vid USI under vårterminen.
Ansök till USI Lugano och Hankens andra samarbetsuniversitet här. Ansökningsdeadline för utbytesstudier vårterminen 2019 är 18.6.2018.

Ansök om utbyte inom QTEM-nätverket för våren 2019

Ansökningsomgången för QTEM-utbyte vårterminen 2019 är nu öppen för magisterstuderande och tredje årets kandidatstuderande med finansiell ekonomi, nationalekonomi eller redovisning som huvudämne. Ansökningsdeadline är 5.6.2018. Läs mer om vem som kan ansöka och hur du ansöker.

Hanken har nytt samarbetsavtal i USA

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med Florida State University och du kan ansöka om utbytesplats till FSU College of Business för vårterminen 2019. Deadline för ansökan är 18.6.2018. Mera om FSU här nere.

Florida State University College of Business (AACSB)

www.fsu.edu

Plats: Tallahassee, “huvudstad” i delstaten Florida.

Nivå: kandidatnivå. Enbart för kandidatstduerande.

Antal platser: 1 studerande VT 2019

Språk: engelska. Krävs TOEFL (minst 80) eller IELTS (6,5).

Kurser: Kandidatnivå 12 credit hours/termin (a typical course is 3 credit hours). Information om kurser.

Vårtermin: början av januari-början av maj
Detaljerad info i academic calendar

Boende: Det finns on-campus boende, men garanteras inte. Ansök så fort som möjligt! Off-campus boende möjligt bara för studerande som stannar minst 12 månader (utbytet är endast en termin).

Övrigt: Observera att du måste ha ”proof of financial support” på minst $ 7295 för vårterminen för att få ett visum för studier (detta är inte en terminsavgift och behöver inte betalas nånstans).

Mer information för inkommande utbytesstuderande på webben och i FSU Fact Sheet.

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

Stipendium från Svenska studiefonden

Svenska studiefonden beviljar stipendier till heltidsstuderande (med svenska som modersmål eller studiespråk) vid högskolor och universitet i Finland.

Stipendier beviljas främst för:

• Utbytesstudier och utlandspraktik som tillgodoräknas i slutexamen.

Utlandsvistelsen ska vara minst 2 månader lång.

Stipendier kan också beviljas för:

• Studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland.

• Heltidsstudier vid högskola eller universitet utomlands i ett ämne i vilket examen inte kan avläggas på svenska i Finland.

Stipendier beviljas för andra, tredje och fjärde studieåret.

Utlandsstipendiernas storlek är 500 – 2000 euro, beroende på utlandsvistelsens längd samt i vilket land utbytet/utlandspraktiken sker. Stipendierna för studierelaterade kostnader i Finland är 500 – 800 euro.

Ansökningstiden för Studiefondens stipendier är 1-28.2.2018.

Ansökan görs elektroniskt på Studiefondens webbplats (www.studiefonden.fi).

Mera information om stipendierna finns också på webbplatsen.

Kontakta gärna Studiefondens kansli (Tfn: 050-5548 800 måndag-torsdag kl.9.30-13.00, e-post kontakt@studiefonden.fi) om du har frågor.

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse.

“Business and Innovation in China” Summer Course in Shanghai, 13. – 26. July 2018

Hanken’s master level students now have the opportunity to apply for this two week summer course organized by the Nordic Centre at Fudan University, one of China's top academic institutions. The course is estimated to equal 5 ECTS.

 • Participation fee: RMB 800 (approx. 110 €)
  All expenses incurred by attending the course (e.g. participation fee, travel expenses, insurance, accommodation and subsistence costs) are paid by the student.
 • A study grant amounting to the sum of 500 € is paid by Hanken to the accepted student/s. This is to help to cover at least some of the expenses incurred.

Application procedure and deadline:

 • Fill in the application form Application form summer course 2018
 • Attach a CV to your application

 • Submit your application electronically to outgoing.mobility@hanken.fi
  NB! Please submit the application form in Word format (doc/docx file)
 • The application deadline is Friday 9.3.2018 at 24.00. Late applications are not considered!

Application pre-requisites:

 • Only non-Chinese students can be nominated
 • Only students with a BSc at application deadline can apply
 • Good grades and a normal study pace are expected
 • Students who have not previously been on exchange or applied for going on exchange in autumn 2018 will be prioritized

Selection process:

 • The students are ranked firstly according to their GPA and secondly by their study pace
 • The Centre for Research and International Affairs selects a maximum of three students to nominate for the Summer Course
 • The Nordic Centre at Fudan University makes the final decision about which students to admit to the course, and the students will be notified by the middle of April 2018

More information:

 • For more information, please see the Nordic Centre’s website
 • If you have further questions about the application, please contact the Centre for Research and International Affairs at outgoing.mobility@hanken.fi or Johanna Liljequist (040-3521 379)
 • If you have more practical questions about the course or about studying in Shanghai in general, please contact Frank Hildén, who participated in the course during the summer 2016, at frank.hilden@student.hanken.fi

Hanken har nya samarbetsuniversitet i Australien, Spanien och Tyskland

Hanken har signerat nya avtal om studentutbyte med fyra universitet: University of Monash, Monash Business School (Australien), University of Cologne Faculty of Management, Economics and Social Sciences (Tyskland), University of Munich TUM School of Management (Tyskland), University of Navarra School of Economics & Business (Spanien). Du kan ansöka om utbytesplats vid de nya samarbetsuniversiteten senast måndag 29.1.2018 för höstterminen 2018. Ansökan öppnar i mitten av december. Mera information om universiteten här under.

AUSTRALIEN

Monash University. Monash Business School

Plats: Melbourne
Nivå: kandidatnivå
Antal platser: 1 studerande per termin 2018-2019
Språk: engelska
Kurser: 24 credit points = 30 ECTS. Kurser hittas på webben.
Terminer:
Hösttermin (semester 2): 16 July 2018 - 16 November 2018
Vårtermin (semester 1): 25 February 2019 -28 June 2019
Mer information om terminerna finns på webben under academic calendar.
OBS! Obligatoriska orientation days för inkommande utbytesstuderande ordnas före ovan nämnda terminsdatum. Du ska alltså kunna åka iväg redan  i början av juli.
Boende: Det finns ett begränsat utbud på "on-campus" boende och ett större urval "off-campus"  boende. Mera information om boende.

Information för inkommande utbytesstuderande.

Bekanta dig också med landets seder och kultur!
 

SPANIEN

University of Navarra School of Economics & Business

Plats: Pamplona
Pamplona är med sina 200.0000 invånare “huvudstad” i regionen Navarra i norra Spanien. “Pamplona is positioned in the top places in national rankings of quality of life”.

Nivå: kandidatnivå

Antal platser: 2 studerande per termin

Språk: engelska.

Kurser: På kandidatnivå erbjuder University of Navarra kurser i Economics och Business
Du ska välja kurser för minst 30 ECTS för en termin.

Terminer: Slutet av augusti till ca 22 december. Obligatoriska orientation days i slutet av augusti.
Detaljer om terminerna.

Boende: PAMPLONAHOUSE.COM hjälper studerande att hitta lämpligt boende. Mer info om bostad.

Mer information för inkommande utbytesstuderande

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

TYSKLAND

Technical University of Munich TUM School of Management (AACSB, EQUIS, AMBA)

Plats: München
TUM School of Management is located in the center of Munich, the capital of the federal state of Bavaria – an area known as the powerhouse of the German economy. Munich is a financial, publishing and technological hub and the city of choice for many global companies such as BMW, Siemens and Allianz

Nivå: kandidatnivå

Antal platser: 4 (2 studerande för HT + 2 studerande för VT)

Språk: engelska.

Kurser: minst 3o ECTS för en termin. Kurskatalog  (see blue box on the right)

Terminer:
hösttermin: 1 oktober-början av mars
vårtermin: 1 april-16 augusti

Detaljer om terminerna finns i fact sheet på TUM SoMs web.

Boende: Det finns inget campus-boende, utan inkommande utbytesstuderande måste själva ordna bostad. Råd för hur du kan hitta bostad

Mer information för inkommande utbytesstuderande.

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

University of Cologne Faculty of Management, Economics and Social Sciences (EQUIS)

Plats: Köln

Nivå: kandidat- och magsiternivå

Antal platser: 3 (1 studerande för HT + 2 studerande för VT)

Språk: engelska

Kurser: minimum 30 ECTS för en termin. Information om kurser på engelska.

Terminer:
hösttermin: början av oktober – slutet av februari (inkluderat tenter)/början av september om du deltar i en språkkurs i tyska.
vårtermin: början av april – slutet av juli (inkluderat tenter)

Detaljer om terminerna finns i Academic calendar

Boende: Antal studentrum är begränsat och därmed svåra att få. Studenter vid Uni Köln som själva åker på utbyte hyr ofta ut sina rum. ZIB WiSo Incomings Team ger info om hur du kan hitta ett rum. Du ska börja söka rum 3-4 månader före terminsstart. Mer info om bostad.

Mer information för inkommande utbytesstuderande.

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

Ansök om stipendium för studier vid University of Wisconsin-Madison

Brittingham Viking Organization har lediganslagit två stipendier för studier vid University of Wisconsin-Madison i USA. Det ena stipendiet gäller för hela läsåret 2018-2019 och det andra för The University Summer program 2018. Brittingham Viking Organization är en organisation med gamla anor och utbytet har pågått mellan USA och de nordiska länderna sedan 1953. Stipendiet är unikt i den bemärkelsen att stipendiaten inte enbart erbjuds möjligheten till högklassiga studier utan även får chansen att ta del av den amerikanska kulturen, bl.a. genom att besöka amerikanska stipendiater som tidigare studerat i de nordiska länderna. Stipendierna täcker kursavgifter, boende samt flyg.

University of Wisconsin-Madison är ett av de högst rankade universiteten i världen och Madison är ansedd att vara en av de bästa studiestäderna i USA.

Stipendiet har ett flertal gånger tilldelats studerande vid Hanken och helårstipendiet kan räknas till godo som det obligatoriska utbytet i kandidatexamen.

Deadlinen för ansökan är 22.11.2017 kl. 15.00. Intervjuer hålls i Helsingfors 25.11.2017.

Mer information om hur man ansöker m.m. finns i dokumentet nedan:

Eventuella frågor kan riktas till bvofinland@gmail.com

Länkar:

http://www.brittinghamvikings.org/ 

Hanken har nytt samarbetsuniversitet i Amsterdam, Nederländerna

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med University of Amsterdam i Nederländerna. Mera om universitetet här under. Du kan ansöka om utbyte till University of Amsterdam för våren 2018.

University of Amsterdam, Economics and Business

http://www.uva.nl/en/home (AACSB, EQUIS, AACSB)

Plats: Amsterdam

Nivå: kandidat/magister

Antal platser: 2 studerande per termin

Språk: engelska.

Förhandskrav: Kandidatstudenter: Grundkurserna "Introduktion till ekonomisk analys" och "Finansiering and Investering" + en kurs i Finance eller Economics. Magisterstudenter: huvudämne Economics/Finance. 

Kurser: minimum 30 ECTS. Information om kurser.

Terminer
höstterminen: september – början på februari (tenter inkluderade)
vårterminen: februari – slutet på juni (tenter inkluderade)

Kolla datum för orientation course före studierna börjar – det är obligatoriskt att delta! Mer om terminsdatum finns i Academic Calendar.

Information om boende.

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

 

Apply for Exchange studies on MSc level within the QTEM network for autumn 2017

 

Hanken is a member of the QTEM Masters Network. QTEM stands for Quantitative Techniques for Economics and Management and is an international network that brings together outstanding students, academic partners and international corporations.

The focus of QTEM is to develop skills in analytical and quantitative techniques by offering master-level studies open to outstanding students from the member universities.

More information about the QTEM Masters network:

http://www.qtem.org/

https://www.youtube.com/watch?v=7R0gSFhCiT0

The following categories of outstanding Hanken students can apply to become a QTEM student and spend at least one semester abroad at another QTEM academic partner university:

 • 3rd year BSc students within the majors Accounting, Economics and Finance
 • MSc students within the majors Accounting, Economics and Finance enrolled in the Swedish language MSc degree programme
 • MSc students enrolled in the English language MSc degree programmes in Economics and in Finance and Accounting.

The selected Hanken QTEM students will be granted a scholarship for the exchange semester at the QTEM host university.

Students interested in pursuing QTEM-studies need to fill certain criteria as regards, for example, English proficiency and study credits within quantitative subjects. Read more about the selection criteria and how to apply below.

Deadline for applications is 8 February 2017.

What is the QTEM Masters programme about?

Taking part in the QTEM Masters programme means that you can be awarded a QTEM Masters Network Certificate in addition to the MSc degree from Hanken School of Economics. The QTEM certificate requires that you fulfil the Hanken MSc degree requirements, spend at least one semester abroad at one of the QTEM universities, do an internship, and complete a minimum of 55 ECTS of quantitative courses. The required QTEM semesters abroad can be done in three ways, according to track A (2 international exchanges and a short-term internship), track B (1 international exchange and a long-term internship) or track C (1 international exchange and a short-term internship) in the QTEM track table below.

track A: 2 international exchanges and a short-term internship
track B: 1 international exchange and a long-term internship
track C: 1 international exchange and a short-term internship
in the QTEM track table below.

Hanken recommends that the QTEM applicants have either a BSc from abroad or have already completed an international exchange semester abroad during the BSc studies (track C) when applying for QTEM participation. QTEM studies on the MSc-level in accordance with track C, require 1 international semester abroad at a QTEM member university and a short-term internship abroad or in Finland completed either on the BSc or the MSc-level.

Which universities are QTEM members?

As of December 2016, the QTEM network consists of 19 universities worldwide. Please see http://www.qtem.org/ ,choose Academic Partners

Courses at QTEM partners

Please see the course list for each QTEM partner university at http://www.qtem.org/

Choose “Courses” – then you come to the “course database course platform” where you can search for courses list at each member university.

Students have to complete at least 55 ECTS in quantitative subjects during their Master studies. The final course choice will be decided on after you have been allocated a QTEM Masters exchange.

Who can apply for a QTEM exchange?

The following student categories can apply:

Students studying in one of the following MSc programmes at Hanken

English language MSc degree programme in Economics

English language MSc degree programme in Finance and Accounting

Swedish language MSc degree programme in Economics and Business Administration within the majors Accounting, Economics and Finance.

3rd year Hanken BSc students within the majors Accounting, Economics and Finance. These students must have been granted the BSc degree before the QTEM exchange.

QTEM Application Requirements

Students interested in pursuing QTEM-studies need to fulfil the following criteria at the deadline for application:

Academic excellence: GPA at least 80 in either BSc or MSc studies (80-89 = very good VG) and a good study pace (approximately 55 ECTS per academic year)

English Proficiency (= TOEFL or IELTS, or fulfilling the English language criteria in the Hanken exchange programme) länk

Quantitative proficiency: GPA at least 80 in quantitative subjects

GMAT score of at least 650 (the GMAT result must be available at the latest on 20 May 2017)

In addition to the above mentioned criteria, the following criteria apply according to student category:

In addition to the above mentioned criteria, the following criteria apply according to student category:

MSc students without a Hanken BSc-degree should have completed at Hanken:

at least 18 credits up to the application deadline after the first semester and after that according to the required 55 ECTS per academic year

MSc students with a BSc-degree from Hanken should have completed at Hanken:

at least 18 credits up to the application deadline after the first semester and after that according to the required 55 ECTS per academic year

if a student has recently graduated and hence has no ECTS from MSc-level studies, successful studies on BSc level is required (GPA at least 80 and a good study pace, approx. 55 ECTS per academic year) OR at least 18 credits up to the application deadline after the first semester and after that according to the required 55 ECTS per academic year

3rd year BSc students within the majors Accounting, Economics and Finance:

the student should be at the final stage of the BSc studies (BSc degree must be granted before the QTEM exchange).

Hanken professors in Accounting, Economics and Finance select the QTEM students and decide on the nomination from Hanken.

QTEM Exchange Application

Send an e-mail to johanna.lilius@hanken.fi with the following information:

A motivation letter (stating why you are interested in pursuing QTEM studies)

A transcript of records

A list with the QTEM universities you would like to apply to in order of preference. You should list at least 5 QTEM universities

GMAT: please indicate when you have completed the GMAT test or plan to complete a test (should be handed in at the latest on 20 May 2017 in case you have not yet completed a GMAT – an online course will be offered in February-March 2017)

The application deadline is 8 February 2017.

Please note that if you would like to apply for an exchange place also at other Hanken partner universities you should do that in the Hanken application round with deadline 23 January 2017. More information on länk…till

GMAT online course and test

Selected students without a GMAT test will be offered an online course in February-March 2017 before they complete the GMAT test. The online course consists of 6 modules over 6 weeks. The test result of the GMAT test has to be available before 20 May. Selected students will be granted a scholarship that will cover the GMAT online course and the GMAT test costs. In addition, the students will be granted a scholarship for the exchange semester at the QTEM host university.

If you are not familiar with GMAT, please acquaint yourself with the test. More information on the GMAT länk…. (http://www.mba.com/global).

What happens after the deadline 8 February 2017?

All applicants will be notified by e-mail about the Hanken nomination result before 17 February 2017. Hanken will nominate the selected students to QTEM on 17 February at the latest. QTEM will then rank the nominated students from all partner universities and makes the final decision after which the allocation of destinations will take place. The results from QTEM selection and allocation will be announced in the beginning of March and you will be contacted through your Hanken e-mail account.

If you have also applied for an exchange through the Hanken exchange programme (deadline 23 January 2017), but decide to accept the QTEM exchange, you now have to withdraw your application to the Hanken exchange programme. Please inform us by sending an e-mail to outgoing.mobility(at)hanken.fi at the latest on 17 February 2017.

After you have been admitted to the QTEM programme you will have to upload a CV in the QTEM database. In the spring semester you will hand in the application documents to your QTEM host university.

More information

More information on the QTEM Masters programme and the application is given by Johanna Lilius, johanna.lilius@hanken.fi, +358 403521239.

Hanken har nya samarbetsuniversitet i Hong Kong, Taiwan och Storbritannien

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med The Hong Kong Polytechnic University Faculty of Business, National Chengchi University College of Commerce och University of Exeter Business School. Mera om universiteten här under. Du kan ansöka om utbyte till dessa universitt för hösten 2017 senast 23.1.2017. Ansökan om utbyte öppnar i mitten av december.

Hong Kong SAR

The Hong Kong Polytechnic University Faculty of Business (AACSB, EQUIS)

Plats: Hong Kong (SAR)

Nivå: kandidatnivå

Antal platser: 1 studerande per termin

Språk: engelska.

Kurser: minimum 15 credits per termin (=30 ECTS). Information om kurser
Subjects offered by School of Accounting and Finance:
Subjects offered by Department of Logistics and Maritime Studies
Subjects offered by Department of Management and Marketing

Mera information http://www.polyu.edu.hk/iao/study-se-programmes.php

Terminer
höstterminen: september – december (tenter inkluderade)
vårterminen: januari– maj (tenter inkluderade)

Kolla datum för orientation course före studierna börjar – det är obligatoriskt att delta! Mer om terminsdatum finns i Academic Calendar

Boende: Det finns möjlighet att bo på universitetets Halls of Residence. Mera info
Mer information för inkommande utbytesstuderande till PolyU: http://www.polyu.edu.hk/iao/study-student-exchange.php

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

Taiwan

National Chengchi University College of Commerce (AACSB, EQUIS)

Plats: Taipei City

Nivå: kandidatnivå

Antal platser: 2 studerande per termin

Språk: engelska.

Kurser: kandidatnivå 20 credits per termin (=30 ECTS).

Course Overview:

http://incoming.iep.nccu.edu.tw/node/57 (only College of Commerce)

http://moltke.cc.nccu.edu.tw/qrycourse/qryEngSub.jsp (Universitywide)

Terminer
höstterminen: början av september – mitten av januari (tenter inkluderade)
vårterminen: mitten av februari– slutet av juni (tenter inkluderade)

Kolla datum för orientation course före studierna börjar – det är obligatoriskt att delta! Academic Calendar.

Boende: Det finns möjlighet att bo i on-campus dormitory. Mera om boende

Mer information för inkommande utbytesstuderande till CNCCU och i fact sheet.

Bekanta dig också med landets kultur och seder.

Storbritannien

University of Exeter Business School (EQUIS, AMBA)

Plats: Exeter

Nivå: kandidatnivå

Antal platser: 2 studerande per termin

Språk: engelska.

Kurser: minimum 60 credits per termin (=30 ECTS).
Information om kurser finns på University of Exeter Business Schools webbsidor för inkommande utbytesstudenter.

Terminer
höstterminen: september – januari (tenter)
vårterminen: januari– slutet av maj (tenter)

Mer om terminsdatum finns i Exeter Exchange Fact Sheet.

Boende:
Studerande som studerar en termin vid Exeter ska söka privat boende före terminen börjar (reservera därmed tid för att åka före welcome week och kurserna börjar). Se mer om boende på webben:

Mer information för inkommande utbytesstuderande till Exeter och i Exchange Fact Sheet.

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

Hanken har nya samarbetsavtal i Kina och Schweiz

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med School of Management vid Zhejiang University i Kina och HEC Lausanne vid Université de Lausanne i Schweiz. Du kan ansöka om utbytesplats vid dessa nya samarbetsuniversitet för vårterminen 2017 senast 15.6.2016.

KINA

Zhejiang University School of Management (EQUIS, AACSB, AMBA)

Plats: Hangzhou, huvudstad i provinsen Zhejiang i östra Kina.

Nivå: kandidatnivå

Antal platser: 1 studerande per termin

Språk: engelska.

Kurser: minimum 15 credits (=30 ECTS)

OBS! Mycket begränsat antal kurser i ekonomiska ämnen på engelska på kandidatnivå, men studerande kan på plats vid registrering också välja kurser från andra fakulteter. Se broschyren English taught courses for Undergraduates.

och

Terminer:
höstterminen: september – januari (tenter)
vårterminen: februari– början av juli

Boende: Det finns möjlighet till boende på campus. Vänligen se

Mer information: Fact Sheet of Zhejiang University och informationen på SoM:s webb.

Utbytesteamet kan också ge mer information (outgoing.mobility(at)hanken.fi).

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

SCHWEIZ

HEC Lausanne (Faculty of Business and Economics vid University of Lausanne)(EQUIS, AMBA)

Plats: Lausanne

Nivå: kandidatnivå

Antal platser: 2 studerande per termin

Språk: engelska

Kurser: Minst 30 ECTS. Begränsat antal kurser på engelska på kandidatnivå, (men intressanta kurser!). Du kan se kursutbudet på webben eller i följande dokument:

Terminer:
höstterminen: september – januari
vårterminen: februari– början av juli

Se detaljerad akademisk kalender på webben.

Boende: Se universitetets web för boendemöjligheter i Lausanne

Mer information: i HEC Lausanne Fact sheet

och i informationen för inkommande studerandepå webben.

Utbytesteamet kan också ge mer information (outgoing.mobility(at)hanken.fi).

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

Hanken har nya samarbetsavtal för studentutbyte i St Petersburg, Ryssland och Bangkok, Thailand

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med St Petersburg State University, Faculty of Economics i Ryssland och Thammasat University, Faculty of Economics i Thailand. Du kan ansöka om utbytesplats vid dessa nya samarbetsuniversitet för höstterminen 2016 senast 25.1.2016. Ansökningen öppnar i mitten av december.

Ryssland

St Petersburg State University Faculty of Economics

Plats: St Petersburg

Nivå: magisternivå

Antal platser: 1 studerande

Språk: engelska

Kurser: heltidsstudier är 30 ECTS per termin.

Du kan välja kurser i programmet International Trading System, som ges på engelska (övriga program ges på ryska). Du kan också välja en kurs i ryska språket.

Terminer
höstterminen: september-januari (tenter i januari)
vårterminen: februari-juni (teneter i juni)

Exakta datum hittar du i Info sheet SPbU 2016-2017.

 Mer information på webben, i Info sheet SPbU 2016-2017.

 
och i Exchange Guide 2015.

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

Thailand

Thammasat University Faculty of Economics

Plats: Bangkok

Nivå: kandidat- och magisternivå

Antal platser: 2 studerande per termin

Språk: engelska. TOEFL test krävs.

Kurser: Kurserna är kvantitativt inriktade, men förutom kurser i Economics erbjuds också kurser i Business och i Thai.

Kurser på kandidatnivå

Kurser på magisternivå

Terminer

höstterminen: augusti-december
vårterminen: januari-maj

Boende: både on-campus och off-campus.

Mer information på webben och i Thammasat Information Sheet

och i Thammasat presentationen

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

Hanken har ett nytt samarbetsavtal för studentutbyte i USA

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med Mays Business School, Texas A&M University, i Collage Station, USA. Du kan ansöka om utbytesplats vid Mays Business School för höstterminen 2016 senast 25.1.2016. Ansökningen öppnar i mitten av december.

Mays Business School A&M University (AACSB)

Plats: College Station, Texas, USA.

Se mer information om Collage Station och närliggande område.

Nivå: kandidatnivå

Antal platser: 2 studerande per termin

Språk: engelska

Kurser: heltidsstudier är 15 credits per termin (minimum 12 credits räcker inte).

Kurslista finns på webben. Hankens studerande ska välja kurser som är numrearde med 300 (junior) eller 400 (senior). Du kan välja kurser i följande ämnen:

ACCT (Accounting)
FINC (Finance)
IBUS (International Business)
ISYS (Management Information Systems)
MGMT (Management)
MKTG (Marketing)
SCMT (Supply Chain Management)

Notera att Texas A&M, ECON (Economics) är beläget in en annan “college”, men internationella koordinatorn vid Mays Business School hjälper studerande som önskar anmäla sig till kurser i nationalekonomi.  

Mera information om att välja kurser i Reciprocal Exchange Fact Sheet.

Terminer:
höstterminen: obligatorisk introduktionskurs börjar 24 augusti, sista tenten 16 december.
vårterminen: obligatorisk introduktionskurs börjar11  januari, sista tenten 10 maj

Se detaljerad information om terminerna i Reciprocal Exchange Fact Sheet.

Boende: både on-campus och off-campus. Se Reciprocal Exchange Fact Sheet.

Mer information för inkommande utbytesstuderande

Visum: Vänligen notera att för att få visum till USA krävs bevis på tillräckligt finansiellt stöd; dvs minst USD 9000.

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

Mer information om avtalet ger chefen för utbytesprogrammet Johanna Lilius, e-post: johanna.lilius(at)hanken.fi, tel: 0404-3521239

Hanken har nytt samarbetsavtal med St Mary's University i Kanada

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med Saint Mary’s University, Sobey School of Business i Halifax, Kanada. Du kan ansöka om utbytesplats vid detta nya samarbetsuniversitet för vårterminen 2016 senast 15.6.2015.

KANADA

Saint Mary’s University (AACSB)

Plats: Halifax, Nova Scotia, Kanada. Se mer information om Halifax

Nivå: kandidat- och magisternivå

Antal platser: 1 studerande per termin

Språk: engelska. OBS! För studier på magisternivå krävs ett avlagt TOEFL-test.

Kurser: 5 kurser per termin. “There is no specific course list for the Sobey School of Business, but the course offerings for each subject can be viewed on-line. To access the timetable, you need to go to http://selfservice.smu.ca/. Then select Class Schedule from the options list.  To navigate the timetable you will need to select the term (e.g., January -- April 2016) and then you will select the subject. Courses numbered from 1000 to 4999 are undergraduate courses and courses numbered from 5000 to 6999 are graduate courses. Undergraduate students can take almost any courses across all disciplines as long as the student has the pre-requisites (and those pre-requisite equivalent courses had to be passed at the home institution at a grade of 65% or higher in order for our academic advisor to give an override on the pre-requisites). Your graduate students can take courses that are offered under the MBA Program”.

Allmänt om studieprogram vid St Mary´s University.

OBS! Det erbjuds ett begränsat antal kurser på vårterminen i och med att studerande vid St Mary’s väljer kurser för hela läsåret redan föregående vår. Det finns därmed plats enbart på de kurser som inte blivit fyllda.

Terminer
höstterminen: september – december
vårterminen: januari– april

Detaljerad information om terminerna hittar du i St Mary’s Fact sheet (nere).

Boende: Det finns möjlighet till boende på campus. Vänligen se St Mary’s fact sheet.

Fact sheet:

Mer information om St Mary's för internationella studenter.

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

Hanken har nya samarbetsavtal i Italien och Tyskland

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med Università di Roma Tor Vergata i Italien och Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt i Tyskland. Du kan ansöka om utbytesplats vid dessa nya samarbetsuniversitet för höstterminen 2015 senast 26.1.2015. Ansökan öppnar i mitten av december 2014.

ITALIEN

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
School of Economics

Plats: Rom (beläget utanför Rom)

Nivå: kandidat- och magisternivå. Studierna är kvantitativt inriktade och är därmed för studerande i finansiering och nationalekonomi. För kandidatstuderande krävs minst grundkurserna "Introduktion till ekonomisk analys", "Finansiering och investering" och ytterligare en kurs i finansiering eller nationalekonomi för att kunna ansöka om utbytesplats vid Tor Vergata.

Antal platser: 1 studerande per termin

Språk: engelska

Kurser: 30 ECTS för en termin.

Kurser på engelska för kandidatstuderande inom följande program vid School of Economics:

- Business Economics

- Global Governance

- Business Administration

Kurser på engelska för magisterstuderande inom följande program vid School of Economics:

- Business Administration

- Economics

- European Economy and Business Law

- Finance & Banking

En 2 veckors kurs i italienska erbjuds i september och i februari.

Terminer
höstterminen: september - februari (tentperiod 12 januari till slutet av februari))
vårterminen: början av mars - juli (tentperiod juni till mitten av juli)

Se detaljerad information i fact sheet på webben.

Boende: studentboende på campus och privat boende. Vänligen se fact sheet på webben.

Mer information för inkommande utbytesstuderande på Tor Vergatas webbsidor.


Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
Faculty of Economics and Business Administration
(AACSB)

Plats: Frankfurt am Main

Nivå: kandidatnivå. Studierna är mycket kvantitativt inriktade och är därmed för studerande i finansiering och nationalekonomi. För kandidatstuderande krävs minst grundkurserna "Introduktion till ekonomisk analys", "Finansiering och investering" och ytterligare en kurs i finansiering eller nationalekonomi för att kunna ansöka om utbytesplats vid Goethe Universität Frankfurt.

Antal platser: 1 studerande per termin

Språk: engelska

Kurser: 30 ECTS för en termin. Kursutbudet på kandidatnivå på engelska finns på webben.

Terminer
Höstterminen (Winter Semester): 1 oktober -mitten av mars (tentperiod mitten av februari-mitten av mars)
Vårterminen (Sommer Semester): 1 april-slutet av juli/början av augusti (tentperiod mitten av juli-början av augusti)

Se detaljerad information i Guide for international exchange students

Boende: Studentboende är mycket begränsat i Frankfurt och kan inte garanteras, inkommande utbytesstuderande måste också söka boende på den privata marknaden. Vänligen se info på webben.
http://www2.uni-frankfurt.de/44421703/accomodation

http://www.studentenwerkfrankfurt.de/en/accommodation.html

http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/en/international/international-exchange...

Mer information på webben.

Du kan också kontakta outgoing.mobility@hanken.fi eller besöka internationella koordinatorn under mottagningstid må 13-15, ons 10-12, to 13-15 och fre 10-12 för mer information om samarbetsuniversiteten och utbytesstudier.

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

Hanken har nya samarbetsavtal i Kina och Korea

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med Korea University Business School (AACSB, AMBA, EQUIS) i Sydkorea och Sun Yat-sen Business School (AACSB, AMBA, EQUIS) i Kina. Du kan ansöka om utbytesplats vid dessa nya samarbetsuniversitet för höstterminen 2015 senast 26.1.2015. Ansökan öppnar i mitten av december 2014.

KINA

Sun Yat-sen Business School, SYSBS (AACSB, AMBA, EQUIS)

Plats: Guangzhou i provinsen Guangdong ca 120 km nordväst om Hong Kong

Nivå: kandidat- och magisternivå

Antal platser: 1 studerande per termin

Språk: engelska

Kurser: 6 kurser per termin. Kurser på engelska på kandidat- och magisternivå (totalt ca 25 per termin) i Business, Management, Finance, Marketing and Economics. For the courses list, please visit the SYSBS website :

Uppdaterad kurslista finns tillgänglig i december för vårterminen och i maj för höstterminen.

Terminer
höstterminen: september - slutet av januari
vårterminen: slutet av februari - slutet av juni

Se detaljerad information i SYSBS Exchange fact sheet.

Boende: enbart privat boende möjligt. Vänligen se fact sheet på webben i SYSBS Exchange fact sheet

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

KOREA

Korea University Business School, KUBS (AACSB, AMBA, EQUIS)

Plats: Seoul

Nivå: kandidatnivå

Antal platser: 1 studerande per termin

Språk: engelska

Kurser: Information om kurser vänligen se http://sugang.korea.ac.kr Major Subject > Korea University Business School

Terminer
höstterminen för kandidatstuderande (BBA) september -mitten av december
vårterminen för kandidatstuderande (BBA): mars-mitten av juni

Se detaljerad information på KUBS web

Boende: både studentboende och privat. Vänligen se information på webben

Mer information för inkommande utbytesstuderande på KUBS web.

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

Mera information om de nya samarbetsuniversiteten ger också utbytesteamet, outgoing.mobility@hanken.fi

Hanken har nya samarbetsavtal på Irland och i Storbritannien

Hanken har signerat avtal om studentutbyte på kandidatnivå med prestigefyllda universitet på Irland och i Storbritannien. Du kan ansöka om utbytesplats vid dessa nya samarbetsuniversitet för höstterminen 2015 senast 26.1.2015. Ansökan öppnar i december 2014.

IRLAND

Trinity College Dublin
School of Business

http://www.tcd.ie/business/

Plats: Dublin

Nivå: kandidatnivå, enbart för kandidatstuderande

Antal platser: 2 studerande per termin

Språk: engelska

Kurser: 30 ECTS. Studerande kan välja kurser på kandidatprogrammets andra, tredje och fjärde studieår. Vänligen se information på webben https://www.tcd.ie/business/undergraduate/module-outlines-14-15/

Observera följande: From this list, exchange students cannot take: BU1510 (first year module), BU3610 (a third year module). BU4501 or BU4590 (two fourth year modules). Other than these, however, your students can take anything else. The third year and fourth year modules listed are full year (year-long modules) but all of these can be taken for one semester only (either in the first or second semester).

Studerande kan också välja kurser i nationalekonomi, sociologi eller statsvetenskap: Länkar till kursutbudet i dessa ämnen:
https://www.tcd.ie/Economics/undergraduate/modules/
https://www.tcd.ie/sociology/undergraduate/modules/
https://www.tcd.ie/Political_Science/undergraduate/module-outlines/

Terminer:
höstterminen (Michaelmas term): september - januari (tentperiod till slutet av januari)
vårterminen (Hilary term): mitten av januari - slutet av maj (tentperiod till och med slutet av maj)

http://www.tcd.ie/study/non-eu/study-abroad/keydates/

Boende: vänligen se http://www.tcd.ie/study/non-eu/study-abroad/to-trinity/EU%20Exchanges/Pr...

Mer information om studier vid Trinity och praktiska ärenden hittar du här: http://www.tcd.ie/study/non-eu/undergraduate/coming-to-trinity/index.php

STORBRITANNIEN

Loughborough University
School of Business and Economics (AACSB, EQUIS, AMBA)

http://www.lboro.ac.uk/departments/sbe/international/

Plats: Loughborough

Nivå: kandidatnivå, enbart för kandidatstuderande

Antal platser: 2 studerande per termin

Språk: engelska

Kurser: 30 ECTS (60 credits). Universitetet erbjuder ca 50 kurser i företagsekonomi och ca 20 kurser i nationalekonomi. En kurslista över föregående läsår hittar du i FAQs for incoming visiting and exchange students [pdf] 175k

Terminer:
höstterminen: september-januari (tentperiod till slutet av januari)
vårterminen: februari-juni (tentperiod till slutet av juni)

Akademisk kalender: http://www.lboro.ac.uk/students/enquiries/termdates/

Boende: studentboende på campus, men universitetet assisterar med att hitta rum också utanför campus, eftersom alla inte kan få rum på campus. Mera info om boende http://www.lboro.ac.uk/services/campus-living/accommodation /

Mer information får du på School of Business and Economics webbsidor http://www.lboro.ac.uk/departments/sbe/international/incomingstudents/ och i Exchange Student Handbook http://www.lboro.ac.uk/international/exchange/incoming/erasmus/index.htm#8

Om du har frågor vänligen kontakta internationella koordinatorn för utgående studentutbyte outgoing.mobility@hanken.fi, 0403521391 eller besök oss under mottagningstiderna må 13-15, ons 10-12, to 13-15, fre 10-12.

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

Hanken har nytt avtal om studentutbyte med Università della Svizzera italiana i Lugano, Schweiz

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med USI Università della Svizzera italiana i Lugano, Schweiz. Du kan ansöka om utbytesplats vid USI för vårterminen 2015 senast 16.6.2014.

USI Università della Svizzera Italiana

www.relint.usi.ch/en/index.htm

Plats: Lugano, Schweiz

Nivå: magisternivå

Antal platser: 1 studerande per termin

Språk: kurser på engelska på magisternivå

Kurser: vänligen se USI fact sheet och Exchange Students handbook på webben: www.relint.usi.ch/exchange-students-handbook.pdf

Terminer:

höstterminen: september - januari (tentperiod till slutet av januari)
vårterminen: februari - juni (tentperiod till slutet av juni)

Academic calendar: www.usi.ch/container_faculty_and_staff/calendario.htm

Boende: vänligen se USI fact sheet på webben : http://www.relint.usi.ch/en/studenti-ospiti/link-utili-ospiti.htm

Hanken har nytt samarbetsuniversitet i Bangkok, Thailand

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med det prestigefyllda Chulalongkorn Business School vid Chulalongkorn University i Bangkok. Du kan ansöka om utbytesplats vid denna nya partner senast 27.1.2014 för utbyte under höstterminen 2014 och senast 16.6.2014 för utbyte under vårterminen 2015.

Thailand
Chulalongkorn University Chulalongkorn Business School
http://bba.acc.chula.ac.th/index.php?mn=0

Plats: Bangkok
Nivå: kandidatnivå, enbart för kandidatstderande
Antal platser: 2 studerande per termin
Språk: engelska
Kurser: kandidatnivå 7 kurser per termin (de flesta kurser ger 3 credits)

Bekanta dig med kurslistan för läsåret 2013-2014 på webben för inkommande utbytesstuderande http://bba.acc.chula.ac.th/index.php?option=com_content&task=blogcategor...

Kurslista för det kommande året publiceras ca en månad före terminsstart (dvs i juli 2014).
Terminer:
höstterminen: början av augusti till mitten av December
vårterminen: början av januari till mitten av maj (var beredd att åka till Bangkok redan i slutet av december!)

Boende: valda utbytesstuderande till Chulalongkorn får information om boendemöjligheter av internationella koordinatorn vid Chulalongkorn efter att de blivit nominerade av Hanken.

Mera info: vänligen se webben och BBA fact sheet: http://bba.acc.chula.ac.th/

Bekanta dig också med landet, kulturen och sederna!

Erasmus+ programmet möjliggör flera Erasmus-utbyten

Hanken erbjuder alla studerande möjligheten till utbytesstudier en gång under studierna vid Hanken. Hittills har de som ansöker en andra gång om utbyte fått en utbytesplats, eftersom det funnits lediga utbytesplatser och stipendiemedel. Utbytesplats för en andra gång har emellertid getts först efter att alla de som ansöker första gången fått en plats. Observera att utbytesstudierna ska ingå i examen och inte förlänga studietiden. Om du är långt hunnen eller studerat länge är det inte alltid motiverat att bevilja studerande en utbytesplats. I sådana fall kan utlandspraktik vara ett bättre alternativ.

Det nya Erasmusprogrammet Erasmus+ (2014-2020) möjliggör fr.o.m. läsåret 2014-2015 att åka flera gånger på Erasmus-utbyte. Förändringen innebär inte att studerande automatiskt har möjlighet att åka två gånger på utbyte via Hankens utbytesprogram, utan endast att den som ansöker om utbytesplats en andra gång nu kan ansöka till universitet inom Erasmusprogrammet även om man varit på Erasmus-utbyte tidigare. I och med att Hanken sänder ut allt fler studerande kan vi inte garantera att den som ansöker om utbytesplats för en andra gång kommer att tilldelas en plats.