Studier och praktik utomlands

Utlandstermin

Studierna vid Hanken är internationella på många sätt. Förutom att studierna är internationellt inriktade studerar du i en internationell miljö där både utländska examensstuderande och utbytesstuderande från Hankens samarbetsuniversitet ingår. Dessutom har du också själv möjlighet att under studierna prova på antingen utbytesstudier vid ett av Hankens många samarbetsuniversitet eller åka på utlandspraktik runt om i världen. Låt dig inspireras av den internationella miljön och tveka inte att fråga råd och diskutera med våra utländska studerande när du väljer destination för din utlandstermin.

Det finns två ansökningsomgångar per år för utlandsterminen. Du kan ansöka om antingen utbytesstudieplats eller ett stipendium för utlandspraktik. Information om möjligheterna till utbytesstudier och utlandspraktik hittar du under respektive rubrik till vänster.

utbyte studier utomlands arbetspraktik