Internationella möjligheter

Är du intresserad av utbytesstudier eller utlandspraktik? Eller funderar du på vilka möjligheter det finns att studera för examen på engelska? Allt är samlat här, både studentutbyte , våra engelska program och möjlighet till dubbelexamen.

Vi är mycket stolta över att vara den mest internationella handelhögskolan i Finland. Alla studenter åker utomlands på utbyte eller praktik som en del av sin kandidatexamen. Det betyder att c. 250 hankeiter åker utomlands årligen. Vi tar också emot c. 150 utbytesstudenter varje år. Då du adderar dessa till de internationella studenter på våra examensprogram så blir summan av det hela en öppen och internationell studiemiljö. Inte så konstigt att en stor del av våra utexaminerade bygger vidare på detta och skapar sig strålande internationella karriärer.

Vill du vara en av dem? Kolla in vilka möjligheter Hanken har att erbjuda dig!

utbyte studier utomlands