Karriärprofil: Företagsledning och organisation

...handlar om att t.ex. leda människor och verksamheten i ett företag i önskvärd riktning som bl.a. vem är bra på vad och hur företaget får ut det mesta av sin personal.

Denna sida är under konstruktion pga förnyelsen av Hankens webbsidor. Uppdateras så fort som möjligt.