Studieservice

Studietjänster för studerande.

Här hittar du en del av de tjänster som du som studerande kan ta del av.

  • Studietjänster för studieplanering, studiepsykolog med mera.
  • Karriärtjänster för karriärplanering, praktik, mentorskap med mera.
  • IT-tjänster för bland annat lösenord, email, utskrifter och program.
  • Biblioteket för litteratur, data och informationssökning.
  • Det finns också resurser för språkstöd.
  • BreakPro, programmet som hjälper dig ta pauser när du annars är stilla