Studiestöd för studier utomlands

Studiestöd för studier utomlands

För studier utomlands krävs samma antal studiepoäng som i Finland. Du ska ansöka skilt om studiestöd för utbytesstudier. Om du åker på utbyte på egen hand som freemover ska du till ansökan bifoga en plan över studierna som du tänker avlägga utomlands och prorektors bekräftelse på att studierna kan tillgodoräknas inom din examen på Hanken.