Mognadsprov

Mognadsprov

I samband med kandidat- och magisteravhandling ska du skriva ett mognadsprov som visar att du är förtrogen med avhandlingens ämnesområde och har tillräckliga språkkunskaper enligt Finlands språklag. Bekanta dig med informationen om mognadsprov för kandidatexamen och mognadsprov för magisterexamen i god tid före du skriver din avhandling för att bl.a. veta på vilket språk du ska skriva mognadsprovet.