Avhandling

Avhandling

I varje examen på Hanken ingår en självständigt skriven, vetenskaplig avhandling. Läs mera om avhandlingen inom de olika examina nedan.

Riktlinjer för omfattningen för

- kandidatexamen är 30-35 sidor sakinnehåll. Maximala antalet sidor i en godkännbar kandidatavhandling inklusive försättsblad, innehålls- och referensförteckningar samt bilagor är 70.

- magisterexamen är 60-70 sidor sakinnehåll. Maximala antalet sidor i en godkännbar magisteravhandling inklusive försättsblad, innehålls- och referensförteckningar samt bilagor är 100. 

Man kan avvika från sidantalet om avhandlingen skrivs som artikelavhandling, eller av annan orsak i samförstånd med handledaren. Hankens formatteringsanvisningar bör följas.

 

I samband med kandidat- och magisteravhandling ska du skriva ett mognadsprov som visar att du är förtrogen med avhandlingens ämnesområde och har tillräckliga språkkunskaper enligt Finlands språklag. Bekanta dig med informationen om mognadsprov i god tid före du skriver din avhandling för att bl.a. veta på vilket språk du ska skriva mognadsprovet.