Introduktionsdagar och terminsstarten

Som inledning till dina studier på Hanken ordnas introduktionsdagar. Under introduktionen får du all viktig information som du behöver för studiestarten. Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i introduktionsdagarna.

Under introduktionsdagarna för kandidatstuderande 23-25.8.2021 får du all information som du behöver för studiestarten. Efter introduktionsdagarna känner du till allt du behöver veta om bland annat kurser, läsordning, Hankens utrymmen och service för studerande.

Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i introduktionsdagarna och Hanken förutsätter att du känner till all information som förmedlats under introduktionen. Introduktionsdagarna är en del av den obligatoriska kursen Introduktion till akademiska studier. 

Undervisningen i kurser inleds 30.8.2021. Inskriptionen äger rum 1.9 kl. 13.00 online (läs mera om inskriptionen längre ner på sidan).

Programmet för introduktionsdagarna i Helsingfors och Vasa:

Programmet ordnas delvis på distans i Microsoft Teams och delvis på plats på Hanken. Du kommer att få länkarna till Microsoft Teams under veckan före introduktionsdagarna. Du kommer in i mötena via webben och behöver inte installera programmet.
 
Måndag 23.8 kl. 9.00-14.00: På distans i Microsoft Teams. 
Klicka här för att komma till mötet.

Måndagens program: Rektors hälsning, information om introduktionsdagarna och studiestarten, examensstrukturen och första årets studier mm. 

Tisdag 24.8 På plats på Hanken
Tisdagens program: Träffa några tutorer och andra nya studerande, intro till studieverktyg, studieplan och anmälan till kurser mm.

Kom till Hanken endast om du är frisk och symtomfri. Du bör hålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter och använda munskydd inne i Hankens utrymmen. Du har meddelats per e-post vilken grupp du hör till. Det är viktigt att du kommer på plats i rätt tid för din grupp, kom inte för tidigt eller försenat. På det sättet undviker vi rusning vid ingången och i byggnaden. Alla grupper kommer att bli mottagna vid ingången och insläppta i byggnaden den angivna tiden. Kom ihåg att ta med identitetsbevis och dator på tisdagen.

Helsingfors
8.45-11.30: Grupperna A, B, C, D
Grupp A & B kommer till huvudingången kl. 8.45
Grupp C & D kommer till Runebergsflygeln kl. 8.45

11.15-14.00: Grupperna E, F, G, H, I
Grupp E & F kommer till huvudingången kl. 11.15
Grupp G, H & I kommer till huvudingången kl. 11.15

13.45-16.30: Grupp J kommer till huvudingången kl. 13.45

15.00-16.30: Grupperna K & L kommer till huvudingången kl. 15.00

12.30-ca 13.30: Du som är direktantagen till huvudämnet nationalekonomi träffar ämnets lärare på Hanken efter att du deltagit i gruppen som går av stapeln kl. 8.45-11.30. 

Vasa
8.45-11.30: Grupperna 1, 2, 3, 4
11.15-14:00: Grupperna 5, 6, 7, 8

Om du är förhindrad att delta på plats på tisdag så kan du delta i programmet på distans i Teams på tisdag 24.8 kl. 11.30-14.00 genom denna Teamslänk (gemensam för Helsingfors och Vasa). Du som antagits till Hanken i Helsingfors via Öppna universitetetsstudier eller som överflyttare från ett annat universitetet har fått separata anvisningar  angående möjligheten till distansdeltagande på tisdagen.

Onsdag 25.8: På distans i Microsoft Teams

9.00-12.00 Nivåtest i tyska för alla som har valt tyska i samband med språkvalet. Tysklärarna sänder förhandsinfo via hanken-e-post till dem som berörs

  • kl 9.00-10.15 för de med efternamn mellan A och L som valt tyska i samband med språkvalet: Länk till Teamsmöte
  • kl 10.30-11.45 för de med efternamn mellan M och Ö som valt tyska i samband med språkvalet: Länk till Teamsmöte

12.30-15.30 Program för alla studerande på distans i Microsoft Teams. 

Länk för Helsingfors                   

Länk för Vasa (ca kl. 14.15 går samtliga studerande över till Hfors-mötet)

Onsdagens program:
Studentkåren presenterar sig, Hankens välmåendetjänster för studerande, info om studiekort, Unisport, SHVS studerandes hälsovårdstjänster mm.
Studievägledarna svarar på de frågor ni ställde under tisdagens Moodle-övning. Ni har också möjlighet att ställa de frågor ni ännu har inför studiestarten.

För dem som avlagt tidigare studier vid andra universitet ordnas infotillfälle om tillgodoräkning av studier ca 15.30 på onsdagen 25.8.

Inskriptionen

I början av höstterminen ordnas årligen inskriptionen, en högtidlig akademisk tradition, som markerar den officiella starten på läsåret. Inskriptionen äger rum 1.9.2021 kl. 13.00 online. På inskriptionen håller rektor och en representant för studentkåren tal om sin syn på det kommande läsåret. Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i inskriptionen.

Aktuell coronainformation för studerande

denna sida kan du följa med aktuell information som är relevant för studerande i undantagsläget orsakat av coronapandemin.