Nya kandidatstuderande 2021

På dessa sidor finns information som är riktad till dig som är nyantagen år 2021 till kandidatstudier på Hanken gällande det som är aktuellt inför studiestarten.

Grattis till studieplatsen på Hanken!

Mottagandet av studieplats

För att motta din studieplats på Hanken måste du logga in på studieinfo.fi och "Min Studieinfo". Observera att inloggningen sker via en identifieringstjänst som kräver bankkoder.

Ifall du inte har nätbankskoder skall du mejla ansokan@hanken.fi.

Läsårsanmälan

Via Oili-blanketten i Min Studieinfo-tjänsten anmäler du dig som närvarande för läsåret 2021-22 och betalar studentkårsavgiften senast den 31.7.2021. Då du är närvaroanmäld ska du studera på heltid eftersom din studietid är begränsad.

Val av främmande språk för det första studieåret

I samband med din läsårsanmälan i Oili-blanketten väljer du det andra främmande språket för det första läsåret. Bekanta dig noggrant med språkvalsinformationen före du gör ditt val.

Introduktionsdagar och terminsstarten HT 2021 

Som inledning till dina studier på Hanken ordnas obligatoriska introduktionsdagar: 23−25.8.2021 i Helsingfors och 23−25.8.2021 i Vasa. Under introduktionen får du all viktig information som du behöver för studiestarten. Undervisningen och kurserna inleds 30.8.2021.

Läs mer om introduktionsdagarna och terminsstarten 2021.

Frånvaroanmälan under det första studieåret 

Enligt universitetslagen/yrkeshögskolelagen kan du som antagits till Hanken år 2015 eller senare under ditt första läsår som studerande anmäla dig frånvarande enbart om du avlägger värnplikt, är moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig eller om du är oförmögen att inleda dina studier på grund av egen sjukdom eller skada.

Läs mer om frånvaroanmälan 2021 här.

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande

Universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster betalar från och med januari 2021 en hälsovårdsavgift per termin till FPA. Rätt att anlita SHVS:s tjänster har studerande som har anmält sig som närvarande under terminen och som avlägger en lägre eller en högre högskoleexamen.

Alla närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande måste betala hälsovårdsavgiften. Du kan inte bli befriad från att betala avgiften t.ex. för att du i stället för SHVS:s tjänster anlitar företagshälsovårdens tjänster eller för att du inte får studiestöd.

FPA skickar inte ut någon faktura över hälsovårdsavgiften, utan den ska betalas i MittFPA på eget initiativ. Läs anvisningen om hur du betalar hälsovårdsavgiften för högskolestuderande. Förfallodagarna bestäms enligt när du närvaroanmäler dig.

• För höstterminen är förfallodagen 30.9 om du närvaroanmäler dig senast då. Om du närvaroanmäler dig för höstterminen 1.10 eller senare är förfallodagen 31.12.

• För vårterminen är förfallodagen 31.1 om du närvaroanmäler dig senast då. Om du närvaroanmäler dig 1.2 eller senare är förfallodagen 31.7.

Studiestöd

Läs om studiestödet och gör din ansökan om studiestöd på FPA:s webbplats. Du kan också ansöka om studiestöd från FPA när du är inloggad på studieinfo.fi.

Studiekortet

Studiekortet använder du till att styrka din identitet i studiesammanhang och till att få studieförmåner. Läs mer om studiekortet och hur du ansöker om det.

Val av huvudämne för kandidatstuderande 

Du som kandidatstuderande väljer i slutet av ditt första studieår vilket ämne du vill fördjupa dig i och koncentrera dina studier på. Informationstillfällen om huvudämnesvalet hålls april-maj. 

Studieguide för nya kandidatstuderande vid Svenska handelshögskolan

Studieguiden publiceras under augusti månad. Den innehåller information om det praktiska kring studiestarten och beskriver också studiegången för hela kandidatexamen. Läs guiden redan före introduktionsdagarna och återkom till den under din studietid.

Webbtidningen för nya gulisar 

Webbtidningen för nya gulisar i Helsingfors: GulisHankeiten.

Webbtidningen för nya gulisar i Vasa: GulisNötte.
 

Aktuell coronainformation för studerande

denna sida kan du följa med aktuell information som är relevant för studerande i undantagsläget orsakat av coronapandemin.