Språkvalet

Läs informationen om språkvalet nedan före du gör ditt val på Oili-blanketten i samband med läsårsanmälan. Notera att den här sidan bäst läses på en fullstor skärm.

Under ditt första studieår läser du engelska och ett annat främmande språk, 6 studiepoäng i vardera språket.

Alla nya studerande anmäls automatiskt till engelskakurserna Business Communication: Oral och Business Communication: Written under det första året. Om du inte läst engelska tidigare ska du kontakta studiebyrån (studieinfo@hanken.fi) genast efter att du mottagit din studieplats.

Det andra främmande språket kan antingen vara ett språk som du redan studerat tidigare och nu vill fortsätta med på en högre nivå, eller en nybörjarkurs i något av Hankens språk som du är intresserad av. Välj det andra språkets nivå enligt dina förkunskaper (se tabellen nedan) och enligt den studieort som du blivit antagen till.

Du som gått i skola på finska ska förutom engelskan fortsätta studierna i ett språk som du läst tidigare för att kunna koncentrera dig på studierna på svenska, och inte välja ett nytt språk som ditt andra främmande språk.

Läsordningen under det första studieåret bygger på språkvalet, så det är viktigt att du meddelar ditt val och håller dig till det!

HELSINGFORS: VAL AV FRÄMMANDE SPRÅK (utöver engelska) för första läsåret

Eftersom en del av språkgrupperna kan bli fulla ska du för säkerhets skull ange två olika språk, ifall du inte ryms med i det språk du helst vill studera. Gör valet på Oili-sidan (studieinfo.fi) där du gör din närvaroanmälan för det första läsåret.

SPRÅK DINA FÖRKUNSKAPER KURSNAMN
FRANSKA Inga förkunskaper, nybörjarkurs Français I
  3-5 kurser i gymnasiet eller motsvarande kunskaper, ej franska i studentexamen Français II
  6 eller fler kurser i gymnasiet eller motsvarande kunskaper, franska i studentexamen Français III
RYSKA Inga förkunskaper, nybörjarkurs Ryska I
SPANSKA Inga förkunskaper, nybörjarkurs Español I
Spanska I eller motsvarande kunskapsnivå Español II
TYSKA Inga förkunskaper, nybörjarkurs Deutsch I
3-5 kurser i gymnasiet eller motsvarande kunskaper, ej tyska i studentexamen Deutsch II
6 eller fler kurser i gymnasiet eller motsvarande kunskaper, tyska i studentexamen Deutsch III

VASA: VAL AV FRÄMMANDE SPRÅK (utöver engelska) för första läsåret

Eftersom en del av språkgrupperna kan bli fulla ska du för säkerhets skull ange två olika språk, ifall du inte ryms med i det språk du helst vill studera. Gör valet på Oili-sidan (studieinfo.fi) eller på Hankens egen e-blankett där du gör din närvaroanmälan för det första läsåret.

SPRÅK DINA FÖRKUNSKAPER VÄLJ DENNA KURS
SPANSKA Inga förkunskaper, nybörjarkurs Español I
 
Spanska I eller motsvarande kunskapsnivå
Español II
TYSKA

 

Inga förkunskaper, nybörjarkurs Deutsch I
3-5 kurser i gymnasiet eller motsvarande kunskaper, ej tyska i studentexamen Deutsch II
6 eller fler kurser i gymnasiet eller motsvarande kunskaper, tyska i studentexamen Deutsch III