Introduktionsdagar och terminsstarten

Som inledning till dina studier på Hanken ordnas introduktionsdagar. Under introduktionen får du all viktig information som du behöver för studiestarten. Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i introduktionsdagarna.

Under introduktionsdagarna för kandidatstuderande i slutet av augusti får du all information som du behöver för studiestarten. Efter introduktionsdagarna känner du till allt du behöver veta om bland annat kurser, läsordning, Hankens utrymmen och service för studerande. Du får också dina användarrättigheter till datanätet.

Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i introduktionsdagarna och Hanken förutsätter att du känner till all information som förmedlats under introduktionen. Introduktionsdagarna är en del av den obligatoriska kursen Introduktion till akademiska studier. 

I början av höstterminen ordnas årligen inskriptionen, en högtidlig akademisk tradition, som markerar den officiella starten på läsåret. På inskriptionen håller rektor och en representant för studentkåren tal om sin syn på det kommande läsåret. Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i inskriptionen.

Introduktionsdagar, terminsstarten och inskriptionen i Helsingfors: introduktionsdagar 24-26.8.2020. Programmet kommer att vara helt på distans måndag 24.8 och onsdag 26.8. Under tisdagen 25.8 ordnas programmet på plats på Hanken, men det är även möjligt att delta i dagen på distans. Utförligt program och tidtabell för dagarna hittar du här.

Undervisningen i kurser inleds 31.8.2020.

Introduktionsdagar, terminsstarten och inskriptionen i Vasa: introduktionsdagar 26-27.8.2020. Programmet kommer att vara helt på distans 26.8. Under torsdagen 27.8 ordnas programmet på plats på Hanken, men det är även möjligt att delta i dagen på distans. Utförligare program och tidtabell för dagarna hittar du här.

 Undervisningen i kurser inleds 31.8.2020.

Introduktionsdagar 2020
Helsingfors 24-26.8.2020
Vasa 26-27.8.2020