Nya kandidatstuderande 2020

På dessa sidor finns information som är riktad till dig som är nyantagen år 2020 till kandidatstudier på Hanken gällande det som är aktuellt inför studiestarten.

Grattis till studieplatsen på Hanken!

Mottagandet av studieplats

För att motta din studieplats på Hanken måste du logga in på studieinfo.fi och "Min Studieinfo". Observera att inloggningen sker via en identifieringstjänst som kräver bankkoder.

Ifall du inte har nätbankskoder skall du mejla ansokan@hanken.fi.

Läsårsanmälan

Via Oili-blanketten i Min Studieinfo-tjänsten anmäler du dig som närvarande för läsåret 2020-21 och betalar studentkårsavgiften senast den 31.7.2020. Då du är närvaroanmäld ska du studera på heltid eftersom din studietid är begränsad.

Val av främmande språk för det första studieåret

I samband med din läsårsanmälan i Oili-blanketten väljer du det andra främmande språket för det första läsåret. Bekanta dig noggrant med språkvalsinformationen före du gör ditt val.

Introduktionsdagar och terminsstarten HT 2020 

Som inledning till dina studier på Hanken ordnas obligatoriska introduktionsdagar: 24−26.8.2020 i Helsingfors och 26−27.8.2020 i Vasa. Under introduktionen får du all viktig information som du behöver för studiestarten. Undervisningen och kurserna inleds 31.8.2020.

Läs mer om introduktionsdagarna och terminsstarten 2020.

Frånvaroanmälan under det första studieåret 

Enligt universitetslagen/yrkeshögskolelagen kan du som antagits till Hanken år 2015 eller senare under ditt första läsår som studerande anmäla dig frånvarande enbart om du avlägger värnplikt, är moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig eller om du är oförmögen att inleda dina studier på grund av egen sjukdom eller skada.

Läs mer om frånvaroanmälan 2020 här.

Studiestöd

Läs om studiestödet och gör din ansökan om studiestöd på FPA:s webbplats. Du kan också ansöka om studiestöd från FPA när du är inloggad på studieinfo.fi.

Studiekortet

Studiekortet använder du till att styrka din identitet i studiesammanhang och till att få studieförmåner. Läs mer om studiekortet och hur du ansöker om det.

Val av huvudämne för kandidatstuderande 

Du som kandidatstuderande väljer i slutet av ditt första studieår vilket ämne du vill fördjupa dig i och koncentrera dina studier på. Informationstillfällen om huvudämnesvalet hålls april-maj. I samband med huvudämnesvalet avlägger du kursen Individuell studieplan, ISP.

Studieguide för nya kandidatstuderande vid Svenska handelshögskolan

Studieguiden publiceras under augusti månad. Den innehåller information om det praktiska kring studiestarten och beskriver också studiegången för hela kandidatexamen. Läs guiden redan före introduktionsdagarna och återkom till den under din studietid.