Nya kandidatstuderande 2023

På dessa sidor finns information som är riktad till dig som är nyantagen år 2023 till kandidatstudier på Hanken gällande det som är aktuellt inför studiestarten.

Grattis till studieplatsen på Hanken!

Mottagandet av studieplats

För att motta din studieplats på Hanken måste du logga in på studieinfo.fi och "Min Studieinfo". Om du av någon orsak inte lyckas logga in i Min Studieinfo skall du mejla ansokan@hanken.fi.

Läsårsanmälan

Via Oili-blanketten i Min Studieinfo-tjänsten anmäler du dig som närvarande för läsåret 2023-24 och betalar studentkårsavgiften senast den 31.7.2023. Då du är närvaroanmäld ska du studera på heltid eftersom din studietid är begränsad.

Val av främmande språk för det första studieåret

I samband med din läsårsanmälan i Oili-blanketten väljer du det andra främmande språket för det första läsåret. Bekanta dig noggrant med språkvalsinformationen före du gör ditt val.

Introduktionsdagar och terminsstarten HT 2023 

Som inledning till dina studier på Hanken ordnas obligatoriska introduktionsdagar: 24.8, 25.8 och 28.8.2023 i Helsingfors, och 24.8, 25.8 samt 28.8.2023 i Vasa. Under introduktionen får du all viktig information som du behöver för studiestarten. Undervisningen och kurserna inleds 4.9.2023.

Läs mer om introduktionsdagarna och terminsstarten 2023.

Frånvaroanmälan under det första studieåret 

Enligt universitetslagen kan du som antagits till Hanken år 2015 eller senare under ditt första läsår som studerande anmäla dig frånvarande enbart om du avlägger värnplikt, är moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig, eller om du är oförmögen att inleda dina studier på grund av egen sjukdom eller skada.

Läs mer om frånvaroanmälan 2023 här.

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande

Du ska betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande om du avlägger en lägre eller en högre högskoleexamen och du har anmält dig som närvarande för terminen. Avgiften ska betalas även om du inte får studiestöd, och även om du i stället för att anlita SHVS tjänster Opens in new window  anlitar exempelvis tjänster inom företagshälsovården.

FPA skickar inte ut någon faktura över hälsovårdsavgiften, utan avgiften ska betalas varje termin på eget initiativ i MittFPA. Läs på fpa.fi hur du betalar hälsovårdsavgiften för högskolestuderande. Opens in new window

Förfallodagen för hälsovårdsavgiften bestäms enligt när du anmäler dig som närvarande.

  • För höstterminen är förfallodagen 30.9, om du närvaroanmäler dig senast då. Om du närvaroanmäler dig för höstterminen 1.10 eller senare är förfallodagen 31.12.
  • För vårterminen är förfallodagen 31.1, om du närvaroanmäler dig senast då. Om du närvaroanmäler dig för vårterminen 1.2 eller senare är förfallodagen 31.7.

Om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien ansvarar för din sociala trygghet behöver du inte betala hälsovårdsavgiften. Du kan ändå anlita SHVS tjänster. Läs på fpa.fi hur du ska göra om du omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien.

Studiekortet

Studiekortet använder du till att styrka din identitet i studiesammanhang och till att få studieförmåner. Läs mer om studiekortet och hur du ansöker om det.

Val av huvudämne för kandidatstuderande 

Du som kandidatstuderande väljer i slutet av ditt första studieår vilket ämne du vill fördjupa dig i och koncentrera dina studier på. Informationstillfällen om huvudämnesvalet hålls i april-maj. 

Studieguide för nya kandidatstuderande vid Svenska handelshögskolan

Studieguiden innehåller information om det praktiska kring studiestarten och beskriver också studiegången för hela kandidatexamen. Läs guiden redan före introduktionsdagarna och återkom till den under din studietid.

Webbtidningen för nya gulisar 

Webbtidningen för nya gulisar i Helsingfors: GulisHankeiten.

Webbtidningen för nya gulisar i Vasa: GulisNötte.