Byte av studierätt på magisternivån (studier på engelska)

Byte av studierätt på magisternivån från studier på svenska till studier på engelska.

Observera att informationen på denna sida är delvis förlegad och håller på att uppdateras som bäst.

Studerande som har studierätt för magisterexamen kan anhålla om att byta till en annan magisterstudierätt. Byte av studierätt beviljas på motsvarande grunder som extern antagning görs till mottagande program, och förutsätter med god framgång avlagda studier vid Hanken.

Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2023 är 7.12.2022-18.1.2023.

 

ANTAGNINGSKRITERIER

*Språkkurserna på Hanken ska vara avlagda före 31.7.2023 (eventuella språktest och GMAT/GRE test senast 18.1.2023).

De kompletta ansökningskriterierna hittar du på Hankens antagningssidor för externa sökande

 

BILAGOR

  • Kopia av kandidatbetyget
  • Kopia på studieregisterutdrag
  • GPA bevis minst 3.0 på skalan 1-5
  • Ifall ditt GPA inte är tillräckligt högt kan du göra GMAT (poänggräns:550) eller GRE (poänggräns:motsvarande som 550 i GMAT). Du kan konvertera GRE resultat med ETS officiella konverteringsverktyg.
  • Motivationsbrev på engelska
  • CV på engelska (ej obligatorisk)
  • Språktest: IELTS/TOEFL/CPE/PTE/YKI engelska om du inte har avlagt 5160 Academic Writing ELLER 51003 Academic Writing: Apprentice Level + 51004 Mastering Academic Writing.

Resultaten från eventuella GMAT/GRE och språktest bör komma till Hanken direkt från testorganisationen förutom för YKI Engelska testet där studerande skall bifoga en kopia på testresultatet med ansökan.

 

ANSÖKNINGSBLANKETT

OBS! Som intern sökande skall du använda dig av ansökningsblanketten nedan, INTE via studieinfo.fi vars blankett finns länkad på antagningssidorna för externa sökande!

Om du för tillfället är kandidatstuderande vid Hanken men vill söka in till ett annat magisterprogram än det du redan har studierätt till, klicka här!

Om du för tillfället är magisterstuderande som vill byta magisterprogram ska du klicka här!

Från och med 1 januari 2023 bör alla anhållan om justering av studierätt göras enligt anvisningarna nedan. Du kan även tillämpa den nya blanketten redan nu.

Inledande av magisterstudier vid ett engelskspråkigt magisterprogram

Om du studerar på kandidatnivå men vill inleda dina magisterstudier vid ett engelskspråkigt magisterprogram ska du göra det via den här blanketten. Välj att du vill justera din studierätt EFTER att du avklarat din kandidatexamen vid Hanken.

Du bör uppfylla samma ansökningskrav som externa ansökande.

Deadline för anhållan är samma som ansökningsdeadline för externa ansökande till det engelskspråkiga magisterprogrammet. Din anhållan behandlas enligt tidtabellen för externa ansökande. Om din anhållan godkänns justeras din studierätt från och med nästa akademiska års första dag (vanligtvis 1 augusti).

 

Byte från magisterstudier på svenska till magisterstudier på engelska

Om du studerar på magisternivå men vill byta till ett engelskspråkigt magisterprogram ska du göra det via den här blanketten.

Du bör uppfylla samma ansökningskrav som externa ansökande.

Deadline för anhållan är samma som ansökningsdeadline för externa ansökande till det engelskspråkiga magisterprogrammet. Din anhållan behandlas enligt tidtabellen för externa ansökande. Om din anhållan godkänns justeras din studierätt från och med nästa akademiska års första dag (vanligtvis 1 augusti).