Byte av studierätt på magisternivån (studier på engelska)

Byte av studierätt på magisternivån från studier på svenska till studier på engelska.

Studerande som har studierätt för magisterexamen kan anhålla om att byta till en annan magisterstudierätt. Byte av studierätt beviljas på motsvarande grunder som extern antagning görs till mottagande program, och förutsätter med god framgång avlagda studier vid Hanken.

Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2023 är 30.11.2022-18.1.2023.

 

ANTAGNINGSKRITERIER

*Språkkurserna på Hanken ska vara avlagda före 31.7.2023 (eventuella språktest och GMAT/GRE test senast 18.1.2023).

De kompletta ansökningskriterierna hittar du på Hankens antagningssidor för externa sökande

 

BILAGOR

  • Kopia av kandidatbetyget
  • Kopia på studieregisterutdrag
  • GPA bevis minst 3.0 på skalan 1-5
  • Ifall ditt GPA inte är tillräckligt högt kan du göra GMAT (poänggräns:550) eller GRE (poänggräns:motsvarande som 550 i GMAT). Du kan konvertera GRE resultat med ETS officiella konverteringsverktyg.
  • Motivationsbrev på engelska
  • CV på engelska (ej obligatorisk)
  • Språktest: IELTS/TOEFL/CPE/PTE/YKI engelska om du inte har avlagt 5160 Academic Writing ELLER 51003 Academic Writing: Apprentice Level + 51004 Mastering Academic Writing.

Resultaten från eventuella GMAT/GRE och språktest bör komma till Hanken direkt från testorganisationen förutom för YKI Engelska testet där studerande skall bifoga en kopia på testresultatet med ansökan.

 

ANSÖKNINGSBLANKETT

OBS! Som intern sökande skall du använda dig av ansökningsblanketten nedan, INTE via studieinfo.fi vars blankett finns länkad på antagningssidorna för externa sökande!