Byte till magisternivån eller magisterprogram

På denna sajt kan du läsa om hur du ska gå tillväga ifall du vill ansöka om ändring av din studierätt. Om du vill att ett godkänt byte säkert ska träda i kraft inför en ny termin ska anhållan lämnas in antingen senast 1.5 eller 1.11.

Byte av studierätt från kandidat- till magisternivå

Om du vill ansöka till en magisterutbildning på svenska på samma ort där du har kandidatstudierätt och bli befriad från kandidatexamenskravet ska du

 • ha studierätt för kandidat- och magisterexamen vid Hanken
   
 • studera på kandidatnivå för tillfället
   
 • ha avlagt en lägre högskoleexamen vid någon annan högskola med ett GPA (medeltal) på minst 3 i hela examen, skala 1-5 (alternativt om du inte har tillräckligt högt GPA i examen så gäller medeltalet i studierna avlagda vid Hanken alternativt ett GMAT/GRE test med tillräckligt högt resultat) 
   
 • uppfylla behörighetskraven för att byta till studier på magisternivå
  • 30 sp i ekonomiska vetenskaper relevanta för huvudämnet du vill ha på magisternivå (Rekommendationen är att avlägga 30 sp grund- och ämnesstudier bland kurserna som finns i "studieplanen för biämnesstuderande på kandidatnivå" i Weboodi.)
  • Studieprestationer som är inkluderade i den behörighetsgivande examen från den andra högskolan kan inte ingå i magisterexamen vid Hanken.

Fyll i blankett för anhållan om byte av studierätt till magisternivån och lämna in den till Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa. Din ansökan godkänns om du uppfyller ovanstående krav och mottagande institution har bedömt att du avlagt tillräckligt med studier för att inleda på fördjupad nivå. Notera att om du blir beviljad byte av studierätt till magisternivån ändras din studierätt till en magisterstudierätt, och din kandidatstudierätt avslutas. Magisterstudierätten är giltig i 4 år från startdatum. För mera info kontakta ansvarig för antagningsärenden via ansokan@hanken.fi.

 

Notera att kriterierna kan vid behov justeras årligen.