Sök-sidan

Instruktioner för Sök-sidan i Sisu.

För att söka studieavsnitt (kurser) i Sisu ska du gå till sidan Sök. Du kommer också åt sidan utan att vara inloggad.

Söksidan SIsu

På sidan kan du söka studieavsnitt vid Hanken antingen genom att skriva in kursens namn eller kod i sökfältet, eller genom att använda filtren under Filtrera. Sökfältet kräver minst tre tecken för att utföra en sökning. Du kan också använda stjärnor (*).
Du kan välja bland följande filter:

Filter söksidan

Filtren

De mest relevanta filtren är arrangör, studieavsnittets nivå, undervisningsspråk och undervisning i period. Du kan söka med ett eller flera filter på samma gång. Nedan beskrivs de olika filtren.

Arrangör – Använd detta filter för att hitta studieavsnitt inom ett visst ämne på Hanken. 

Ämnen som erbjuds på Hanken listas nedan. Ämnena erbjuder undervisning på båda orter ifall inget annat anges.

 • Entreprenörskap och företagsledning
 • Finansiell ekonomi
 • Företagsledning och organisation (FLO)
 • Handelsrätt
 • Informationsbehandling
 • Logistik och samhällsansvar - i regel endast i Helsingfors, en del av undervisningen online är också öppen för studerande i Vasa
 • Marknadsföring
 • Nationalekonomi
 • Redovisning
 • Statistik
 • Svenska
 • Finska
 • Engelska
 • Franska - läsåret 2022-23 undantagsvis helt online, också öppen för studerande i Vasa
 • Ryska - endast i Helsingfors
 • Spanska
 • Tyska

Arrangör filter

Det rekommenderas inte att du använder organisationsmenyn för att utföra sökningen, utan istället att du skriver in ämnet du är intresserad av. Observera att du ur listan ska välja alternativet med ämne+ort i namnet, exempelvis ”Redovisning, Helsingfors”.

Redovisning filter

Ifall du söker endast med Arrangör som filter utan att använda andra filter, kommer sökningen att ge alla kurser som ämnet har. Det innebär att du hittar kurser på alla nivåer, och antagligen också kurser som inte har undervisning just nu.

Studieavsnittets nivå – Här kan du välja vilken nivås studieavsnitt du vill hitta. Ämnesstudier = studier på kandidatnivå, Fördjupade studier = studier på magisternivå, Fortsatta studier = studier på doktorandnivå, Andra studier = språkstudier.

Nivå filter

Undervisningsspråk – Här kan du filtrera enligt undervisningens språk. Observera att själva studieavsnittets språk kan avvika från undervisningens språk i vissa fall.

Undervisningsspråk filter

Undervisning i period – Här kan du filtrera enligt undervisningens tidpunkt per period. Försommaren innebär maj-juli, sensommaren innebär augusti. 

Undervisning i period filter

Om du exempelvis vill söka på vilka studieavsnitt på kandidatnivå inom redovisning som ges under höstterminen 2022-2023 ska du använda följande filter:

Redovisning ämnesstudier hösten

Du kan ändra på de använda filtren antingen genom att klicka på pennan för att redigera dina val, eller genom att klicka på krysset för att ta bort filtret.

Ändra filtret

 
Om du är inloggad kan du spara studieavsnitten du hittar i sökningen till Minneslistan. Klicka då på ”Lägg till i minneslistan” till höger på sidan.

Lägg till i minneslistan

Du kan sen smidigt hitta innehållet i minneslistan på studieplanens sida bakom den blåa knappen ”Placera i planen”. Instruktionerna för studieplanen hittar du här.

Tags