Studiekalendern & kursanmälning

Instruktioner för studiekalendern och kursanmälan i Sisu.

Du kan titta på videon eller läsa instruktionerna nedan för att lära dig hur du gör din kursanmälan i Sisu.

Förberedelser i studieplanen

För att kunna anmäla dig till undervisningen måste du ha studieavsnittet i fråga valt i din studieplan. Se instruktioner för studieplanen här ifall du ännu inte skapat en studieplan i Sisu.

Börja med att öppna studieplanen i Sisu, och klicka på koden för kursen du vill anmäla dig till.

Gå sen till fliken Prestationssätt. Se till att du har prestationssättet valt genom att kolla att det står Valt med grönt. Om inte, klicka på knappen där det står "Välj det här sättet". Efter det ska du ännu klicka på den blåa knappen "Välj" till höger på samma rad som undervisningen du vill välja. Observera att du inte ännu är anmäld till undervisningen, det sker i nästa steg.

Dessa förberedande steg kan du i fortsättningen göra när som helst när det finns undervisning för studieavsnitten i Sisu. Du kan alltså gå in och välja prestationssätt och välja undervisningen innan anmälan öppnar.

Anmälan i studiekalendern

Observera att du måste ha gjort förberedelserna ovan för att kunna anmäla dig.

Du gör själva anmälan på sidan Studiekalender. Till höger i studiekalendern finns en svart sidomeny med tre flikar:

  • Under fliken Undervisningen ej vald finns en lista på alla de studieavsnitt för vilka du ännu inte har valt undervisning, tentamen eller motsvarande.
  • Fliken Anmälning visar undervisning och tentamina du redan har valt.
  • Under fliken Avslutade och avbrutna ser du undervisning som har avslutats eller prestationer som du har avbrutit. Du kan inte anmäla dig på nytt till avbrutna prestationer.
  • Filtren under flikarna hjälper dig hitta dina anmälningar och exempelvis se om du gjort din anmälan till all undervisning som du valt i studieplanen, eller ännu måste anmäla dig.

För att göra din anmälan ska du klicka på Anmälning ifall den fliken inte redan är aktiverad, och se till att filtret Väntar på anmälan är aktiverat. Om du kommer till studiekalendern direkt från länken "Fortsätt till anmälan" i studieplanen kommer du att tas direkt till rätt anmälan.

Skrolla sedan ner till undervisningen du vill anmäla dig till. Du ser namnet och datumen för undervisningen överst, samt information om anmälningstiden. Anmäl dig genom att klicka på den blåa knappen "Anmäl dig".

Du kan bekräfta din anmälan i detta popupfönster direkt förutsatt att det inte kräver att du svarar på tilläggsfrågor. Vid studierätt kan du välja vilken studierätt du anmäler dig med om du har flera studierätter. Välj den studierätten vars studieplan du placerat studieavsnittet i.

Du har nu bekräftat din anmälan, och Sisu informerar dig genast om du kom med på undervisningen med följande meddelande överst på skärmen.

Ifall du inte antogs till undervisningen informerar Sisu dig också om det. Orsaken till det hittar du på samma ställe som du anmälde dig.

I bilden ovan betyder det att studeranden i fråga inte uppfyllde kravet "närvarande", alltså var hen inte närvaroanmäld.

Du kan kontrollera dina anmälningar antingen i studiekalendern, eller på sidan "Min profil" under fliken anmälningar.

Avanmälan

Om du vill avanmäla dig från en kurs ska du gå till studiekalendern i Sisu.

Kontrollera att du är på fliken Anmälning och att dessa filter är aktiverade.

Om informationen om den kursen du vill avanmäla dig från är infälld, klicka på pilen till höger för att öppna informationen.

Klicka sen på "Annullera anmälningen".

Klicka på "Bekräfta" i popup-fönstret som öppnas, för att bekräfta att du vill annullera din anmälan.

Till sist kan du klicka på "Ta bort". Det här gör att undervisningen inte längre är vald i din studieplan (det första steget med den blåa Välj-knappen). Om du inte klickar på "Ta bort" kommer du att få en påminnelse om att du inte ännu anmält dig till undervisningen du valt.