Vill du avlägga kurser vid Hanken?

Elev och lärare tittar på elevens laptop
Avlägg kurser på Hanken och utöka dina kompetenser!

På Hanken kan du som utomstående avlägga enskilda kurser, ett helt biämne eller t.ex. en studiehelhet som kan leda till att du blir antagen till Hanken!

MOOCs - Hankens Massive Open Online Courses för alla

Läs mer om Hankens engelskspråkiga MOOC:ar med högaktuella teman inom bl.a. marknadsföring och hållbarhet här. Kursdeltagarna får ta del av korta videoföreläsningar, artiklar, diskussioner och tester på distans, antingen i realtid eller via inspelat material. Allt kursmaterial finns tillgängligt på Futurelearn-plattformen och är anpassat för användning på både mobila enheter och datorer. Kurserna är gratis, men man kan betala för att få ett prestationscertifikat ("upgrade"). En del av MOOC:arna kan även avläggas som Hankens Öppna Universitet-kurser och då erhåller man 2 sp.

Öppna universitetet: enskilda kurser eller Snabbledspaketet för antagning till kandidatnivån

Du är välkommen att anmäla dig till enskilda kurser via vårt Öppna Universitet. Vid anmälan betalar du en administrationsavgift på 15 euro /studiepoäng. Du som är närvaroanmäld examensstuderande vid ett annat universitet i Finland kan delta avgiftsfritt. Notera kursers krav på förhandskunskaper! De som avlägger Snabbledspaketet under ett läsår eller 60 sp kurser via Öppna universitetet kan bli antagna till Hankens kandidatutbildning.

Studiehelheter och enskilda kurser

Hankens studiehelheter, som t.ex. kan användas som ett biämne inom din examen vid ett annat universitet, eller som kan avläggas för att bli antagen till Hanken:

  • Snabbleden: möjliggör antagning till kandidatutbildningen, erbjuds via Öppna universitetet
  • Studiehelhet inom företagsansvar/CSR, som kan användas som ett biämne inom examen vid ett annat universitet
  • Studiehelhet inom HR och ledarskap, som kan användas som ett biämne inom examen vid ett annat universitet
  • Studiehelhet inom handelsrätt, som även möjliggör antagning till magisternivån på svenska
  • Studiehelhet inom immaterialrätt/IPL, som även möjliggör antagning till magisternivån på engelska
  • Finnish Business Culture-kurs för asylsökande med högskoleutbildning

Anmälan sköts antingen via Öppna universitetets portal, eller via en separat e-blankett (dessa e-blanketter finns på kursernas/helheternas hemsidor). Notera att studiehelheterna har begränsat antal platser och att det ofta krävs förkunskaper av de som anmäler sig, t.ex. att man avlagt minst 10 studiepoäng inom ett visst ämne.

Studerande vid andra högskolor som vill avlägga kurser på Hanken

Du kan anmäla dig till enskilda kurser via Öppna universitetets anmälningstjänst, eller via separata anmälningsformulär till enskilda kurser/studiehelhet (dessa e-blanketter finns på kursernas/helheternas hemsidor). Studierna är gratis om du är närvaroanmäld vid ett annat universitet/yrkeshögskola i Finland. Kom ihåg att:

  • ha ett stämplat, officiellt närvarointyg inför anmälan
  • använda e-postadressen som ditt "hemuniversitet" gett åt dig i samband med anmälan - på det sättet kan Hanken försäkra sig om att du är närvaroanmäld examensstuderande.
  • Om du vill ansöka om en studieplats på kandidatnivån på basis av av studier avlagda via Öppna universitetet ska du anmäla dig till kurserna via Hankens Öppna unviersitets anmälningstjänst