Samarbetsstudier

Här hittar du samlad information om samarbetsstudier och hur du avlägger kurser vid andra universitet.

Utlandsterminen erbjuder definitv de bästa möjligheterna att ta kurser vid andra universitet. Det finns dock också möjligheter till studier vid Arcada eller ett annat universitet i Finland via olika samarbetsavtal, till exempel Nätverket för turism (främst nätstudier)  Rättsam (kurser på svenska i juridik) och Helsingforsalliansen.

Via JOO-avtalet kan du ansöka om rätt till att vid ett annat universitet ta enstaka kurser, som inte ingår i Hankens kursutbud. Kurserna skall vara relevanta för din examen och kunna ingå i de studiepoäng som utgör din examen så att de inte tillsammans med de obligatoriska och programbundna studierna överskrider examens omfattning. Som exempel kan nämnas en kurs i ett främmande språk, som inte undervisas på Hanken och som kan anses vara nyttig med tanke på ditt kommande utbyte. 

Du skall dessutom ha hunnit avlägga minst 54 studiepoäng och vara närvaroanmäld vid ditt hemuniversitet, då du lämnar in en JOO-ansökan.  Tyvärr är förfarandet för JOO-ansökan rätt invecklad med flere olika behandlingssteg både vid hem- och det mottagande universitetet. Utfallet är ofta osäkert, eftersom antalet JOO-platser är begränsade.

Läs mer om hur du ansöker om JOO-studierätt på sidorna för ansökan om JOO-studierätt.