Ny studiestruktur från och med 1.8.2018

Info om den nya studiestrukturen

Från och med hösten 2018 kommer studiestrukturen för Hankens magisterprogram, och till vissa delar kandidatprogram, att förnyas. Förändringarna beskrivs i detalj här:

 

Förändringar i kandidatstrukturen

Förändringar i magisterstrukturen

Hankens Akademiska råd har fattat ett flertal beslut vars mål är att omstrukturera studieplanerna inför 2018/19-2019/20. Syftet med besluten är att försnabba studiegången inom hela utbildningen (dvs. öka antalet avlagda studiepoäng och examina som avläggs per år), men speciellt på magisternivån. Studieplanerna ska innehålla fler möjligheter till flexibilitet och valfrihet.

Tveka inte att ta kontakt med studievägledarna, studievagledare-Hfors@hanken.fi / studievagledare-Vasa@hanken.fi, eller planerare Sabina Eerola, sabina.eerola@hanken.fi, om du har frågor.