Mall för magisteravhandling

Avhandlingsmall

Genast då du börjar skriva på din avhandling ska du använda dokumentmallen för magisteravhandling. Du hittar dokumentmallarna i denna länk. 

Läs noga igenom

anvisningarna för dokumentmallen för magisteravhandling.pdf

 

Om du har tekniska problem med mallen för avhandling, kontakta vilhelm.lonnberg(at)hanken.fi

Du som redan skrivit din magisteravhandling eller påbörjat skrivandet av avhandlingen behöver inte kopiera in den i mallen. Du kan fortsätta skriva så som du börjat och använda modellen för

sammandrag.docx

Sammandrag

I din magisteravhandling ska ingå ett sammandrag av innehållet i avhandlingen. Sammandraget ska vara en sida långt och beskriva syfte med magisteravhandlingen, undersökningsmetoder, resultat eller slutledning. Det ska kunna läsas som en separat text och snabbt ge en bild av vad din magisteravhandling handlar om. Du ska skriva sammandraget på samma språk som avhandlingen i övrigt (svenska eller engelska). Du som studerat på svenska men skrivit avhandlingen på engelska skriver ett sammandrag på engelska och ett sammandrag på svenska. Sammandragsmodellen finns färdigt insatt i mallen för magisteravhandling (se ovan). Om du inte skrivit din magisteravhandling i mallen kan du kopiera in modellen för sammandrag i din magisteravhandling, se ovan. Sammandraget går att finna också i formateringsguiden.

Bedömningsmatris som hjälp i skrivprocessen

Förutom den vanliga bedömningsprocessen som utmynnar i ett vitsord, genomgår alla magisteravhandlingar på Hanken en Assurance of Learning-bedömning. Bedömningsmatrisen som används i den processen kan också vara till hjälp för dig när du skriver din magisteravhandling. Bekanta dig med matrisen på Assurance of Learning-sidorna.