Begränsad studietid

På denna sida kan du läsa om den begränsade studietiden och hitta information om hur du kan ansöka om tilläggstid.

Studietiden för dig som är magisterstuderande är begränsad: du har en målsatt studietid inom vilken du ska avlägga din examen eller examina. Om du fått din examensstudierätt före 1.8.2005 är din studietid inte begränsad och följande gäller inte dig.

För dig som har studierätt endast för magisterexamen är den målsatta studietiden två år. Du kan överskrida den med två år, alltså ska du inom totalt fyra år som närvarande studerande avlägga din magisterexamen.

Om du antagits mellan 1.8.2005 och 1.8.2014 har du rätt att vara frånvaroanmäld utan särskild orsak fyra terminer.

Om du antagits 2015 eller senare har du rätt att under din studietid vara frånvaroanmäld utan särskild orsak två terminer, men under ditt första läsår får du frånvaroanmäla dig endast på basis av värnplikt, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller om du på grund av egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda studierna.

Följande gäller samtliga antagna 2005 eller senare: du kan vara frånvarande utan att tiden medräknas i studietiden på grund av

  • fullgörande av värnplikt eller frivillig militärtjänst
  • moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet

Notera att vårdledighet (dvs. den tiden då barnavårdsstöd utbetalas) inte berättigar till frånvaro som inte medräknas till studietiden.

Om du glömmer att läsårsanmäla dig i tid, skrivs du ut ur studieregistret och då förbrukas dina närvaroterminer under tiden då du är utskriven.

Om du inte har slutfört dina studier inom din målsatta studietid förlorar du din studierätt. Om du har godtagbara orsaker till att dina studier fördröjts kan du anhålla om tilläggstid. Om din studietid tagit slut och du har förlorat din studierätt men vill fortsätta dina studier måste du ansöka om ny studierätt och betala en avgift för ansökan. Den begränsade studietiden fastställs i universitetslagen. Studietiden löper alltid ut i slutet av en termin, antingen 31.7 eller 31.12. Du kan kolla slutdatumet för din studierätt i WebOodi under Personuppgifter.

Du som har begränsad studietid kan i slutskedet av din studietid beviljas tilläggstid för att slutföra studierna om du har godtagbara orsaker till att dina studier fördröjts och kan slutföra studierna inom en rimlig tid. Godtagbara orsaker är bl.a. hälsoskäl, familj- och vårdansvar, samhälleligt engagemang under studietiden och systematisk träning för toppidrott.

Du kan ansöka om tilläggstid två gånger per år: i maj om din studietid upphör i slutet av vårterminen (31.7) och i november om din studietid upphör i slutet av höstterminen (31.12). Ansökan gör du elektroniskt (logga in med ditt Hanken användar-ID och lösenord). Ansökningstjänsten är öppen endast i maj och november. Om din studietid upphör 31.7 ska du ansöka om tilläggstid 1.5-31.5. Om du studietid upphör 31.12 ska du ansöka om tilläggstid 1.11-30.11. Ansökan gör du genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten som är tillgänglig under ansökningstiden.

En förutsättning för att få tilläggstid är att du har en målinriktad och genomförbar plan för slutförandet av dina studier och att du är beredd att studera aktivt. Tilläggstiden beviljas alltid för en bestämd tidsperiod. Du kan få högst fyra terminer tilläggstid per ansökan, även om din studieplan skulle kräva längre tid än fyra terminer. Ytterligare tilläggstid för de resterande studierna kan du få ifall du under den tidigare beviljade förlängningen avlägger studierna som ingår i studieplanen du angett i din tidigare ansökan om tilläggstid. Tilläggstid beviljas alltid för utexaminering, dvs. om du avlagt alla prestationer som krävs för examen men inte hinner bli utexaminerad inom din ikraftvarande studietid. Ansökan om tilläggstid förutsätter då att du samtidigt ansöker om examensbetyg. Tilläggstid beviljas inte om du utan hälsoskäl förbrukat din studietid utan att avlägga en enda prestation vid Hanken.

Så här ansöker du om tilläggstid:

Börja med att ladda ner ett studieutdrag från Weboodi. Funktionen hittas under "verktyg". Du ska senare ladda upp studieutdraget i blanketten.

  1. Gå igenom vilka studier som saknas från din examen genom att jämföra ditt studieutdrag med studieplanen för ditt huvudämne och de övriga examenskraven.
  2. Planera i detalj när du ska avlägga studierna som du har kvar (anteckna kurskod, studiepoäng per kurs, termin, period osv). Den här informationen ska du fylla i i den elektroniska ansökan om tilläggstid.
  3. Var beredd på att studera aktivt ifall du beviljas tilläggstid.
  4. Spara ett läkarintyg (eller motsvarande) som en PDF-fil på din dator ifall du hänvisar till hälsoskäl som fördröjt dina studier för att kunna ladda upp bilagan till din ansökan.
  5. Lämna in din elektroniska ansökan med eventuella bilagor under maj månad (senast 31.5) ifall din studietid tar slut 31.7 och under november månad (senast 30.11) om din studietid tar slut 31.12.

Observera att behandlingen av ansökan sannolikt fördröjs om inte alla nödvändiga bilagor lämnats in.

Du som studerar i Helsingfors är välkommen att i god tid före tidsfristen för ansökan om tilläggstid utgår träffa studievägledarna ifall du vill försäkra dig om att du listar rätt kurser och lämnar in behövliga bilagor till din ansökan.

Om du har missat ansökningstiden ska du kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi

Om du ansöker om tilläggstid först efter att din studierätt tagit slut måste du betala en behandlingsavgift för återinskrivning (35 €) och ansöka om förnyad studierätt. Du ansöker med en skild e-blankett för tilläggstid som du får genom att kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi. Lämna in blanketten och kvittot på betald avgift med arkiveringskod elektroniskt så fort som möjligt.