Kurser, studiehelheter och studieplaner => WebOodi & Schema

Hankens kursutbud och schema

WebOodi

Hankens kursutbud finns i WebOodi. Du behöver inte logga in för att se kursutbudet och kursbeskrivningarna. Bli välbekant med hur du använder WebOodi - det är ett av de viktigaste verktygen för dig som studerande!

För varje huvud- och biämne inom grundutbildningen på Hanken finns en fastslagen studieplan, som visar vad du som huvud- eller biämnesstuderande inom det ämnet ska ta för kurser för att bilda en helhet. Studieplanerna hittar du också i WebOodi.

Schema

Undervisningstiderna hittar du i schemaläggaren, där du också kan göra din egen läsordning. Bekanta dig med 

 

Moodle

Kursmaterial så som artiklar finns på inlärningsplattformen Moodle.