Obligatoriska grundkurser i ekonomiska vetenskaper

Information om obligatoriska grundkurser i ekonomiska vetenskaper

I kandidatexamen ingår obligatoriska grundkurser i ekonomiska vetenskaper. De omfattar sammanlagt 53 studiepoäng och är följande:

  • Ekonomisk matematik 2 sp (kurskod 1141) (tidigare Vasakurskod 1141-V)
  • Finansiering och investering 6 sp (1121) (tidigare Vasakurskod 1121-V)
  • Företagsledning och entreprenörskap 6 sp (1130) (tidigare Vasakurskod 1137-V)
  • Handelsrättens grunder 6 sp (1116) (tidigare Vasakurskod 1116-V)
  • Grunderna i programmering och datahantering 3 sp (1142) (tidigare Informationsbehandlingens grunder, del 1 teori 3 sp [1136-1/1136-1-V] )
  • Introduktion till ekonomisk analys 6 sp (1135) (tidigare Vasakurskod 1135-V)
  • Introduktion till företagets samhällsansvar 6 sp (1140) (tidigare Vasakurskod 1140-V)
  • Marknadsföringsstrategi 6 sp (1123) (tidigare Vasakurskod 1123-V)
  • Redovisningens grunder 6 sp (1124 (tidigare Vasakurskod 1124-V)
  • Statistisk analys 6 sp (7778) (tidigare Vasakurskod 7778-V)

Kursen Statistisk analys räknas som en metodkurs i huvudämnet och ska ingå i studieplanerna för huvudämnesstuderande på kandidatnivå. Även kursen Introduktion till företagets samhällsansvar räknas in i huvudämnesstudierna i alla huvudämnen på kandidatnivå.