Obligatoriska grundkurser i ekonomiska vetenskaper

Information om obligatoriska grundkurser i ekonomiska vetenskaper

I kandidatexamen ingår obligatoriska grundkurser i ekonomiska vetenskaper. De omfattar sammanlagt 53 studiepoäng och är följande:

Ekonomisk matematik 2 sp (kurskod 1141/1141-V)
Finansiering och investering 6 sp (1121/1121-V)
Företagsledning och entreprenörskap 6 sp (1130/1137-V)
Handelsrättens grunder 6 sp (1116/1116-V)
Informationsbehandlingens grunder,del 1 teori 3 sp (1136-1/1136-1-V)
Introduktion till ekonomisk analys 6 sp (1135/1135-V)
Introduktion till företagets samhällsansvar 6 sp (1140/1140-V)
Marknadsföringsstrategi 6 sp (1123/1123-V)
Redovisningens grunder 6 sp (1124/1124-V)
Statistisk analys 6 sp (7778/7778-V)

Kursen Statistisk analys räknas som en metodkurs i huvudämnet och ska ingå i studieplanerna för huvudämnesstuderande på kandidatnivå. Även kursen Introduktion till företagets samhällsansvar räknas in i huvudämnesstudierna i alla huvudämnen på kandidatnivå.