Huvudämnesvalet i Vasa

I slutet av första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne. Som stöd för detta ordnas workshopar och en mässa och valet utmynnar i att du gör upp en studieplan över din kandidatexamen inom ramen för kursen Individuell studieplan 1.

 

TIDTABELL år 2020 för kursen Individuell studieplan 1 sp

Del 1: Torsdag 2.4 kl. 12.30-14.00 Huvudämnesvalet - chat i TEAMS om huvudämnesvalet, kandidatexamen och karriärplanering. Möjlighet att ställa frågor kring huvudämnesvalet

Del 2: Onsdag 22.4 kl. 12.30-14 Campusdag - chat i TEAMS med lärarna och äldre studerande 

 Del 3: april - maj ISP-workshopar (delta i en workshop). Tanken är att du själv först gör upp din egen individuella studieplan med hjälp av instruktionerna som läggs upp i Moodle och sedan deltar i workshopen.

Mera information om huvudämnesvalet i Vasa 2020 finns på kursens Moodle-sida.