Huvudämnesvalet i Vasa

I slutet av första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne. Som stöd för detta ordnas bl.a. workshopar och en mässa. Valet utmynnar i att du gör upp en studieplan för din kandidatexamen.

Upplägg och tidtabell presenteras i sin helhet på Huvudämnesvalets Moodlesida som du får tillgång till under vårterminen. Vänligen kontakta studievägledningen för kursnyckel till kursen: studievagledare-hfors@hanken.fi (Hfors-studerande) respektive studievagledare-vasa@hanken.fi (Vasastuderande).

 

Tröskelvillkor för att kunna välja finansiell ekonomi som huvudämne i Vasa

OBS: Dessa krav gäller studerande som antagits till kandidatstuderande hösten 2022 eller senare. 

För att kunna välja finansiell ekonomi som huvudämne i Vasa behöver du uppnå minst

  • betyget 3 på kursen Finansiering och investering (1121, 1121-V eller 1121-OPU)
  • summan 9 av betygen för kurserna Statistisk analys (7778 eller 7778-V), Introduktion till ekonomisk analys (1135, 1135-V eller 1135-OPU) och Redovisningens grunder (1124, 1124-V eller 1124-OPU)