Huvudämnesvalet i Vasa

I slutet av första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne. Som stöd för detta ordnas workshopar och en mässa och valet utmynnar i att du gör upp en studieplan över din kandidatexamen inom ramen för kursen Individuell studieplan 1.

Kursen och dess tidtabell presenteras i sin helhet på kursens Moodlesida. Vänligen kontakta studievägledningen för kursnyckel till kursen: studievagledare-hfors@hanken.fi (Hfors-studerande) respektive studievagledare-vasa@hanken.fi (Vasastuderande).