Ämnesval och studieplanering

Huvudämnesvalet sker i slutet av första studieåret och du gör upp en studieplan över den återstående delen av dina kandidatstudier. En av de viktigaste delarna i den är att välja huvudämne.

Huvudämnesval

Efter ditt första läsår på Hanken väljer du ditt huvudämne. Valet av huvudämne gäller både för kandidat- och magisterexamen. Om du senare ångrar ditt val och vill byta huvudämne inom kandidatexamen, ska du bekanta dig med information om byte av huvudämne på samma studieort.

I Helsingfors kan du välja som huvudämne:

Notera att vissa sidor behandlar studier på magisternivå och/eller karriärmöjligheter: även den informationen är väldigt nyttig inför ditt beslut.

I Vasa kan du välja som huvudämne:

Biämnesval

Förutom med huvudämnesvalet kan du också inverka på din examen genom val av biämne. Du ska inom kandidatexamen ha ett biämne på minst 25 sp, men du kan också välja att ha två biämnen. Som biämne kan du välja mellan huvudämnesalternativen på din studieort (se ovan), språken på din studieort eller:

Studieplanering

Du gör i redan i början av dina kandidatstudier upp början av din studieplan i studiesystemet Sisu. I slutet av första studieåret väljer du ditt huvudämne och biämne(n). Huvudämnesvalet arrangeras för att stöda dig i val av ämne och i din studieplanering för resten av din kandidatexamen. Du gör klar din studieplan i samband med huvudämnesvalet och du bestämmer bl.a. följande:

  • vilket huvudämne du vill ha
  • hur du tänker avlägga utlandsterminen (utbyte eller praktik)
  • vilket eller vilka ämnen du tänker ha som biämne

I slutskedet på dina kandidatstudier kan du planera dina magisterstudier genom att göra upp en skild studieplan för magisterexamen i Sisu.