Information för forskarstuderande

På denna sida hittar du som forskarstuderande information om studierna inom ramen för Hankens forskarskola.

Är du intresserad av att idka forskarstudier och söka till Hankens forskarskola? På våra webbsidor "Sök till forskarutbildning" hittar du information om Hankens forskarskola, våra handledare, våra alumner samt information om hur du söker til forskarskolan.

Sidorna upprätthålls av teamet för forskarutbildning vid Centret för forskning och internationella ärenden. Frågor både om materialet och om forskarskolans verksamhet i allmänhet kan riktas till doctoral.studies[a]hanken.fi.