Interna seminarier och evenemang

Interna seminarier och evenemang inom Hankens forskarskola

Seminarieverksamhet inom Hankens forskarskola

Inom ramen för Hankens forskarskola ordnas årligen 3-4 seminarier riktade till högskolans alla doktorander. Målet med seminarierna är att sprida information, utveckla transferkunskaper som behövs i det akademiska, samt stöda doktorandernas integration på Hanken både kulturellt och över ämnesgränserna.

CREME: Forskargrupp inom Samhällsansvar, Etik och Ansvarsfull Ekonomutbildning

CREME-gruppen (Research Group on Corporate Responsibility, Ethics & Management Education) är till för forskare och forskarstuderande som har ett intresse av frågeställningar kring samhällsansvar, etik och ansvarsfull ekonomutbildning.

Gruppens mål är att skapa ett tvärvetenskapligt forum som skall stöda såväl forskarstuderande och forskare genom sin verksamhet. Gruppen upprätthåller en e-postlista, arrangerar forskarseminarium., samt annan relaterad verksamhet

CREME-gruppen använder engelska som sitt verksamhetsspråk. För uppdaterad information om gruppens verksamhet se de engelskspråkiga sidorna.