Studier i samarbete med Arcada

Kurser som erbjuds i samarbete med Arcada.

Hanken studerande kan avlägga vissa kurser på Arcada och Arcadas studerande kan avlägga vissa kurser på Hanken.

HANKEITER SOM VILL AVLÄGGA KURSER VID ARCADA

Du som Hanken studerande kan ansöka om att få avlägga en del kurser på Arcada.

Linn Hongell (Linn.hongell@arcada.fi) är kontaktperson på Arcada. Vid kontakten ska du meddela att du är Hankenstuderande och använda din hanken-epost i formen @student.hanken.fi.

KURSUTBUDET 2020-2021

Logistik totalt 30 sp. Kursbeskrivningarna hittas i Arcadas studieguide här

 • International Trade 5 sp                    
 • Purchasing 5 sp         
 • Forwarding 5 sp        
 • Business Systems in Logistics 5 sp                             
 • Warehousing and Optimisation 5 sp                         
 • Supply Chain Management 5 sp

Valfria kurserna totalt 15 sp inom logistik

 • Miljölogistik 10 sp (hösten)
 • Miljömedvetna förpackningar 5 sp (hösten)

Samma kurser men på engelska

 • Environmental Logistics 10 sp (våren)
 • Environmentally Friendly Packaging 5 sp (våren)

Det finns sammanlagt 5 st lediga platser. Förhandskravet för att få gå kurserna är att man måste ha avlagt grundkursen i logistik på Hanken

Kurser inom informationsanalys

Kursbeskrivningarna och förhandskraven hittas här

 • Matematisk programmering 2 sp (P2)
 • Webbutveckling 5 sp (P2)
 • Front-end programmering 5 sp (P3)
 • Back-end programmering 5 sp  (P4)

Det finns sammanlagt 5 st lediga platser.

Kurser i informationsbehandling på mastersnivå

Kursbeskrivningarna hittas här

 • kan avläggas av studerande som uppfyller förkunskapskraven (informationsanalys 30 sp eller uppvisande av tillräckliga kunskaper)

Kursanmälan till Arcada sker på följande sätt

 • du som Hanken studerande anmäler ditt intresse för kurser via oppnayh(at)arcada.fi*
 • fortbildningsplanerare Stig Blomqvist skickar till dig en anmälningsblankett, där du fyller i mer exakta uppgifter och får instruktioner på hur du får tillgång till nya logins etc.

*Till mejlet ska bifogas ett studieutdrag som visar att man avlagt grundkursen i logistik ifall man önskar avlägga logistikkurser vid Arcada

'Se till att använda din @student.hanken.fi e-postadress då du anmäler dig, så får du ingen räkning för kursen!

Notera: Studier inom utbildning för lägre yrkeshögskoleexamen kan [endast] tillgodoräknas inom kandidatexamen. Språkstudier vid yrkeshögskola, och studier inom utbildning för högre yrkeshögskoleexamen och studier inom specialiseringsutbildning kan tillgodoräknas för kandidat- eller magisterexamen.

Examensstuderande från Hanken som önskar delta i kurser vid Arcada följer förfarandet för anmälan till kurser via Öppna yrkeshögskolan.

STUDERANDE VID ARCADA SOM VILL TA KURSER I LOGISTIK PÅ HANKEN

Du som Arcada studerande har möjlighet till att ansöka om en plats som samarbetsstuderande vid Hanken inom kurser i logistik på kandidatnivå, det vill säga ämnesstudier.

Vänligen bekanta dig med noga med kursbeskrivningarna, som innehåller eventuella förkunskapskrav, som du behöver fylla, om du vill utföra kursen. Förhandskraven varierar beroende på kursen.

Läs mera om kursutbudet i studiehandboken för Logistik och samhällsansvar i Helsingfors 2020-2021  

Anmäl dig till kurserna genom att fylla i den elektroniska blankett för ansökan om studierätt för samarbetsstudier som du hittar under rubriken Fristående studerande i vår blankettbank. 

Observera att du behöver göra anmälan i god tid, senast två veckor innan kursen börjar för att du skall hinna bli registrerad och få ett användar-ID till Hankens nätverk
Examensstuderande från Arcada som önskar delta i kurser vid Hanken följer förfarandet för anmälan till fristående studier.