Interna seminarier och evenemang

Interna seminarier och evenemang inom Hankens forskarskola

Seminarieverksamhet inom Hankens forskarskola

Inom ramen för Hankens forskarskola ordnas årligen 3-4 seminarier riktade till högskolans alla doktorander. Målet med seminarierna är att sprida information, utveckla transferkunskaper som behövs i det akademiska, samt stöda doktorandernas integration på Hanken både kulturellt och över ämnesgränserna.