Virtual Internships -program (Sommar 2022)

Med vetskapen om att det kan vara svårt och tidskrävande att hitta en praktikplats för sommaren, har Hanken valt att samarbeta med företaget Virtual Internships som erbjuder praktikplatser på distans för studeranden. En pilot av programmet arrangerades maj-juli 2022 och ansökningsperioden för det pågick till 20.3.2022.

Virtual Internships-programmet består av en 8 veckor lång praktik för ett finskt (eller utländskt) företag, tillsammans med coachning och föreläsningar med temat anställningsbarhet. Startdatumet för programmet är 9 maj och praktiken pågår till 1 juli 2022.  Ett avklarat program ger 5 sp för kursen Fördjupad praktik (som kräver en praktikrapport) och Hankens praktikstipendium kan användas för praktiken. 

Virtual Internship-programmet är tillgängligt för internationella magisterstuderande som:
-    För nuvarande studerar på deras första eller andra magisterår på Hanken
-    Inte har använt Hankens praktikstipendium för en annan praktik 
-    Inte har avklarat kursen Fördjupad praktik i deras huvudämne

Om du har frågor angående Virtual Internships-programmet kan du kontakta integrations och karriärkoordinator Henna Konsti (henna.konsti@hanken.fi). Karriärtjänster arrangerade en info-session 8.3.2022, för att ta del av inspelningen av denna kan även skicka till Henna (henna.konsti@hanken.fi).