Utforska karriärstigar

Då du bekantar dig med vad utexaminerade Hankeiter gjort och gör i arbetslivet utökar du din branschkännedom och jobbar med steg 2 i din karriärplanering.

Ett stort utbud av arbetsmöjligheter väntar på Hankeiter och våra alumner lyckas väldigt bra med starten på sin karriär. Till och med 98% av de Hankeiter som utexaminerats år 2017 & 2018 hade hittat en arbetsplats inom 6 månader efter att de slutfört sina studier, medan hela 92% hittade en arbetsplats som motsvarade deras studier inom samma tid.

Under de ämnesspecifika länkarna kan du kolla var alumner inom ett specifikt ämne jobbar med idag.

Karriärprofiler enligt huvudämne (ett och fem år efter utexaminering)

Hankens allmänna dataskyddspolicy
 

Resultaten av den nationella karriäruppföljningen för alumner presenterad på andra håll: 5 år efter utexaminering för magistrar och 3 år efter utexaminering för doktorer 

Du kan kolla på adressen töissä.fi var personer inom olika studieområden i Finland har sysselsatts efter sin examen. Tjänsten grundar sig på resultaten från tidigare års nationella karriäruppföljningar, dvs. samma uppföljningar som infografiken på Hankens webbsidor baserar sig på. Här kan du bl.a. genom att välja "Kauppatieteet" hitta info på andra ekonomers karriär.

På töissä.fi kan du bland annat hitta info på vilken typ av studier kan leda dig till det arbetet som intresserar dig. Du kan också läsa berättelser från utexaminerade som med sina egna ord beskriver sin karriärstig. 

Förutom på töissä.fi, kan du hitta rapporter på Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen angående placering efter avlagd universitetsutbildning i Finland ett, tre eller fem år efter avlagd examen. Denna statistik baserar sig också delvis på den nationella karriäruppföljningen vars resultat publiceras på töissä.fi och som infografik på Hankens webbsidor.

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf, ett samarbetsorgan för Finlands universitet, publicerade för första gången hösten 2019 en gemensam resultatsrapport för Kandidatresponsen och den nationella karriäruppföljningen för alumner. Publikationerna hittas på Unifis nätsidor (på finska).