Inför kursanmälan

Instruktioner om anmälningsförloppet

Hitta den kurs som du vill anmäla dig till i studiehandboken Weboodi och läs kursbeskrivningen noga. Kursbeskrivningen anger bl.a. typen av undervisning, kursens mål, samt eventuella förhandskrav. Beskrivningen får du fram genom att klicka på kurskoden framför kursnamnet. Ingen inloggning behövs. I studiehandboken Weboodi finns det separata förteckningar för "Öppna universitetets kurser i Helsingfors 2019-2020" och för "Öppna universitets kurser i Vasa 2019-2020", förvissa dig om att du väljer rätt ort och år.De detaljerade tidtabellerna för varje enskild kurs hittar du på Schema.

Efter att du bekantat dig med kursbeskrivningarna och vet vilken/vilka kurser du vill anmäla dig till går du vidare till sidan för själva "Kursanmälan".

Genom att klicka på det kursnamn eller på det kurspaket som intresserar dig förs du direkt till Öppna universitetets anmälningstjänst där du fyller i de uppgifter som efterfrågas, samt betalar via nätbank/kreditkort. Om du anmäler dig till köplats behöver du naturligtvis inte betala innan en eventuell ledig plats frigörs. Hela anmälan görs online.Om du har frågor som du inte hittar svar på på webbsidorna kan du kontakta oss på oppna.hanken@hanken.fi. Meddela alltid studieort (Hfors eller Vasa) och din mobilnummer i mailet! När anmälan öppnar är det rusning och svårt att nå oss per telefon.