Avgifter och betalning

Kursstart

Kursavgifter

Kursavgiften är 15 euro/studiepoäng i enlighet med 8 § 3 mom. i universitetslagen (558/2009)[1]. Därutöver omfattar Snabbledspaketen en administrativ avgift på 20 euro. Avgiften är inkluderad i slutpriset.

Villkor för avbokning

Anmälan är bindande

Kursanmälan är bindande för den kurs/de kurser du har anmält dig till. I regel återbetalas kursavgiften inte vid avbokning av en redan reserverad och betald kursplats. Återbetalning kan ske endast på grund av vägande skäl och prövas från fall till fall.

Vänligen notera att betalningarna både via nätbanken och tillgängliga kreditkort helt och hållet sker i bankernas regi. Uppstår det någon störning i samband med betalningen, skall du kontakta din bank.

[1] Statsrådets förordning (1082/2009) samt Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i öppna universitetens verksamhet (1436/2014)