Vanliga frågor (FAQ)

Här presenteras ett urval av de vanligaste frågorna gällande Öppna universitetet och dess kursutbud.

Inför kursanmälan

  • Ska jag vara inloggad i Sisu för att kunna anmäla mig till Öppna unis kurser? Nej. Du anmäler dig endast via Öppna universitetets anmälningstjänst.
  • Om jag redan tidigare har varit anmäld till kurser på Öppna universitetet, måste jag ändå anmäla mig via anmälningstjänsten? Ja, du behöver varje gång anmäla dig via anmälningstjänsten, inte via Sisu.
  • Om jag inte ryms med på kursen och ställer mig på kö, kostar det? Nej, det kostar inget att köa.

Efter kursanmälan

  • Får jag en bekräftelse efter att anmälan har lyckats? Ja, du får ett e-postmeddelande.
  • Ska jag själv lägga till mitt namn på kursens deltagarlista via Sisu? Nej, vi gör det för din del, det kan ta 2-3 veckor. 
  • När kan jag aktivera mitt användar-ID? Ca 2-3 veckor efter anmälan.
  • Frågor om antagning till svenskspråkiga kandidat- och magisterstudier riktas till ansokan@hanken.fi, och frågor om antagning till engelska magisterstudier till masters@hanken.fi.
  • Studieutdrag kan du själv ta ut antingen från Sisu. Observera att Öppna uni-studerande inte skall göra en studieplan i Sisu.