Vanliga frågor (FAQ)

Här presenteras ett urval av de vanligaste frågorna gällande Öppna universitetet och dess kursutbud.

Inför kursanmälan

  • Ska jag vara inloggad i Sisu för att kunna anmäla mig till Öppna unis kurser? Nej. Du anmäler dig endast via Öppna universitetets anmälningstjänst. Däremot skall du själv lägga till dig som närvarande på kurser via Sisu efter din OPU-anmälan.
  • Om jag redan tidigare har varit anmäld till kurser på Öppna universitetet, måste jag ändå anmäla mig via anmälningstjänsten? Ja, du behöver varje gång anmäla dig via anmälningstjänsten, inte via Sisu.
  • Om jag inte ryms med på kursen och ställer mig på kö, kostar det? Nej, det kostar inget att köa.

Efter kursanmälan

  • Får jag en bekräftelse efter att anmälan har lyckats? Ja, du får ett e-postmeddelande.
  • Ska jag själv lägga till mitt namn på kursens deltagarlista via Sisu? Ja, du får instruktioner per epost efter anmälan.
  • När kan jag aktivera mitt användar-ID? Ca 2-3 veckor efter anmälan.
  • Frågor om antagning till svenskspråkiga kandidat- och magisterstudier riktas till ansokan@hanken.fi, och frågor om antagning till engelska magisterstudier till masters@hanken.fi.
  • Studieutdrag kan du själv ta ut från Sisu, eller beställa via blankett.