Kursutbud och anmälan

Öppna universitetet läsår 2022-2023

Kursutbudet finns längst ner på denna sida. Du behöver inte användar-ID i anmälningsskedet.

Vanligen erbjuds tre (3) platser på varje kurs som ingår i Öppna universitetets utbud. Antalet platser per kurs anges i anmälningstjänsten (längst ner på denna sida). Snabbledens kurser utgör undantag med många fler platser. Snabbleden ges nästa gång ht 2023.

Notera att du endast kan anmäla dig via Öppna universitetets egen anmälningstjänst som du hittar längst nere på denna sida. Varje kursnamn i anmälningstjänsten utgör en länk till en anmälningsblankett.

Samtidigt som du anmäler dig betalar du kursavgiften med bank- eller kreditkort. Använd  helst en dator för anmälan och betalning för att undvika problem med betalningen. Även om du tidigare anmält dig och studerat vid Öppna universitetet ska du alltid för varje kurs anmäla dig via Öppna universitetets anmälningstjänst.

En studerande får endast försöka höja ett godkänt tentamensvitsord en gång. Höjningen måste ske under samma kursomgång (undervisningsmoment). Det bättre vitsordet gäller då alltid. 

Samtliga Öppna universitetets kurser består av Hankens ordinarie kursutbud för examensstuderande. Därmed motsvarar kurserna alltså både kvalitativt och kvantitativt Hankens kursfordringar.

 

Infosession om Öppna universitetsstudier hölls 8.8.2022. Du kan läsa presentationen i följande fil 

Mera information om Snabbledspaketet finns här.

Läs mera om antagningen för Snabbleden och 60 sp leden här.

 

Längst ned på denna sida hittar du den kurslista som tar dig till Öppna universitetets online anmälningstjänst.
 

Instruktioner för anmälan till kurs

Skrolla ner till kurslistan längst ned på denna sida. Välj först ort och kursspråk. Klicka på den kurs du vill anmäla dig till så flyttas du direkt till anmälningsblanketten där du fyller i de uppgifter som efterfrågas och betalar via nätbank/kreditkort. Använd helst en dator för anmälan, så går det smidigast med betalningen av kursavgift. 

Du anmäler dig till Snabbleden som en helhet, dvs du skall inte själv plocka ihop kurserna den består av.

Om kursen har krav på tidigare studier, kommer du att bli ombedd att sända kopior på studieutdrag till oppna.hanken@hanken.fi för att få delta i kursen. Krav på tidigare studier framgår ur kursbeskrivningen, se sisu.hanken.fi. Närmare instruktioner till kursbeskrivningar i Sisu finns här.

Ifall kursen är fullbokad kan du ställa dig i kö. Att köa kostar inget. Om det blir en ledig plats på kursen du köar tills får du ett e-postmeddelande. Du har 48 timmar tid att ta emot platsen via kön. Om du inte längre är intresserad av kursplatsen, vänligen tacka nej till platsen så att följande person i kön kan få den lediga platsen.

För att kunna delta på kurser (även distanskurser) krävs ett användar-ID. Aktiveringen av användar-ID förutsätter stark autentisering med finländska bankkoder. 

Vad skall jag göra efter att jag anmält mig till en kurs? Kolla här

Du behöver finländska bankkoder för att identifiera dig när du ska aktivera ditt Hanken användar-ID, vilket är absolut essentiellt för att kunna delta i undervisningen. Efter att du aktiverat ditt användar-ID ska du själv anmäla dig till undervisningen i Hankens studiesystem Sisu. Om du inte har finländska bankkoder bör du komma på plats och identifiera dig med pass eller motsvarande. Detta gäller även för distanskurser.

Kontrollera alltid i kursbeskrivningen för den kurs som intresserar dig hur undervisningen är upplagd. Kursen kan ges som hybrid, online eller närundervisning.

Kursbeskrivningarna hittar du i Hankens studiesystem Sisu. Instruktioner för kursbeskrivningarna finns här. Du behöver inte inloggningskoder i detta skede.

Anmälning till tentamina görs i Moodle på respektive kurssida. Tentamen kan förutsätta att du kommer på plats till Hanken, även för distanskurser. Traditionell papperstentamen skrivs i klass, E-tentamen skrivs i Hankens EXAM-utrymmen. Läs mer om tentanmälning här.

Schema för kurser som ges som närundervisning i klass hittar du här.

Närmare information om undervisnings- och tentamensformer hittar du för respektive kurs i Moodle när din registrering är klar. Kursnyckel (dvs lösenord) till Moodle skickas av läraren antingen via epost, eller delges via Sisu, så kolla även där.

Snabbledskursernas undervisning ges helt på distans (kvällstid) under läsåret 2022-2023.

OBS! Du kan gå Snabbleden med sikte på antagning till kandidatstudier endast en gång. Om du tidigare avklarat någon av Snabbledskurserna kan du inte ansöka till kandidatstudier via Snabbledspaketet. Då kan du istället övergå till 60 studiepoäng leden.

 

Du som har examensstudierätt vid ett annat finländskt universitet och vill läsa kurser vid Hankens Öppna universitet

Anmäl dig via följande länk till Samarbetsstudier (Helsingfors) eller Vasa  (gäller ej "-OPU"-kurserna). Uppge ditt hemuniversitet på blanketten. Observera att du endast kan välja bland kurser inom Öppna universitetet eller samarbete mellan vissa högskolor (t.ex. Arcada).

Är du redan kandidat- eller magisterstuderande vid Hanken? Öppna universitetet är i första hand reserverat för personer utan examensstudierätt vid Hanken. 

Snabbleden erbjuds endast till icke-examensstuderande i ekonomi vid ett finländskt universitet. Snabbledens kurser (med suffixet -OPU) kan tas som separata kurser, men då endast via vår anmälningstjänst. De erbjuds alltså inte som samarbetsstudier.

 

-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 26
-
Helsinki
Apply till 24.04.2023
Free places 9
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 2
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 10
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 24.04.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 5
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 5
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 4
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 10
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 2
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 2
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 24.04.2023
Free places 19
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 2
-
Helsinki
Apply till 24.04.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 2
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 10
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 2
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 24.04.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 4
-
Helsinki
Apply till 24.04.2023
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 24.04.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 29
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 30
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 39
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 199
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 8
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 9
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 10
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 10
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 10
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 10
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 10
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 9
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 5
-
Vaasa
Apply till 02.05.2023
Free places 5
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 2
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 20
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 2
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3