Kursutbud och anmälan

Öppna universitetet läsåret 2020-2021

ANMÄLAN TILL KURSER

Anmälan till kurserna höstterminen 2020 öppnar 12 augusti kl.10.00 både i Helsingfors och i Vasa.

Med orsak av det ekonomiska läget förorsakat av pandemin vill vi erbjuda chansen att utan kostnad delta i Hankens undervisning via vårt Öppna universitet. Erbjudandet gäller alla kurser i Öppnas utbud så långt platserna räcker och som som går mellan 1 augusti och 31 december. Som kursdeltagare bör du dock uppfylla kursens förkunskapskrav.

Antalet platser för Öppna universitetsstuderande anges i anmälningstjänsten. Vanligen bjuds det sex (6) platser på varje kurs som ingår i Öppna universitetets kursutbud.

Notera att Snabbledspaketet 2020-2021 utgör undantag från avgiftsfriheten. Där har vi dock också velat beakta undantagsläget och sänkt priset till 199 euro, vilket är hälften av det tidigare priset.

Antalet platser inom Snabbledspaketet som erbjuds är totalt 150. Preliminärt 140 platser i Helsingfors och 10 i Vasa. Dock, i och med att kurserna ges på distans, är det endast den fysiska platsen för tentering som avgör vilken ort du väljer.  Vill du tentera i Helsingfors väljer du denna ort, detsamma gäller Vasa. Om platserna på den ena orten inte fylls kan dessa användas på den andra orten.

Genom att utföra kurserna i Snabbledspaketet får du en möjlighet att pröva på ekonomiutbildning utan att förlora din förstagångssökande-status. Om du sedan senare söker och blir antagen till Hanken kan du räkna studierna tillgodo i din examen. Snabbleden 2020-21 ger också en möjlighet till att bli behörig för att våren 2021 ansöka om examensstudieplats till Hanken via öppna universitets studier.

Observera att du varken kan bli antagen via Snabbleden eller via 60sp öppna universitetsstudier, om du redan har en studieplats inom ekonomi vid ett finländskt universitet. Därför är Snabbleden reserverad uteslutande åt dig som redan inte har en examensstudierätt inom ekonomi.

 

För antagning våren 2021 krävs att du uppfyller vissa kriterier. Du kommer till antagninginfons sidor här.

Snabbledspaketet 2020-21 omfattar följande fyra grundkurser i ekonomi och en kurs i studieteknik totalt 25 studiepoäng

Redovisningens grunder 1124-OPU 6 studiepoäng (ges i period 1)

Finansiering och investering 1121-OPU 6 studiepoäng (i period 2)

Marknadsföringsstrategi 1123-OPU 6 studiepoäng( i period 2) och

Företagsledning och entreprenörskap 1130-OPU 6 studiepoäng (i period 3)

Introduktion till Öppna universitetsstudier 9999-OPU 1 studiepoäng (i period 1-2)

totalt 25 studiepoäng.

Som en extra möjlighet erbjuder vi gratis en plats på en kurs i ett främmande språk, om det finns lediga platser kvar efter höstens anmälan. Ange ditt intresse i samband med anmälan så tar vi kontakt med dig. Vitsordet för en språkkurs påverkar inte antagningen via Snabbleden.

OBS! P g a rådande pandemi har Hanken beslutat att alla kurser via Öppna universitetet ges på distans under höstterminen 2020. Endast examinationen kan förutsätta att studerande kommer fysiskt på plats beaktat med säker distans.

Detta gäller även Snabbleden 2020-21 där ett och samma kurspaket då det ges på distans är oberoende av studieort (Helsingfors eller Vasa). Examinationen kan dock förutsätta att studerande kommer fysiskt på plats beaktat med säker distans, antingen till Hanken i Helsingfors eller i Vasa. 

I praktiken innebär detta att alla tentamina inkommande höst för dig som Öppna universitetsstuderande i första hand ordnas som elektronisk tentamen i Examinariums utrymmen fysiskt på Hanken, antingen i Helsingfors eller i Vasa. Alternativt kan examinationen också ske helt online i t ex Moodle.

Om de nationella rekommendationerna gällande pandemiläget tillåter kan Hanken besluta att tentamen ska ske vid traditionellt tentamenstillfälle ordnat gemensamt för alla studerande. I sådant fall följs gällande säkerhetsföreskrifter och studerande meddelas om förändrad examinationsform senast två veckor före den aktuella dagen.

I e-tent programmet Exam i vårt Examinarium har varje studerande två separata tentamensnstillfällen. Vardera är öppet inom ett tidsintervall där du som studerande själv väljer och bokar din tid; en inom vardera intervallet. Du kan välja den fysiska platsen för e-tent i Exam fritt, endera i Helsingfors eller i Vasa.

Detta gäller för VARJE kurs för dig som Öppna universitetsstuderande (grund-, OPU-grund och ämnes-, fördjupad och språkkurs)

Också du som är studerande inom öppna universitetets snabbled 2020-21 har för varje separat obligatorisk grundkurs med denna examinationsform (e-tentamen) möjlighet till två e-tentamenstillfällen. Du har alltså maximalt två möjligheter att nå en tillräckligt god prestation för antagning.

VIRTUELL INFOTRÄFF 10.8. KL 14-16.30

Den 10 augusti ordnar vi kl 14-16.30 en infosession på distans via Teams-verktyget.

Under informationstillfället berättar vi om praktikaliteter kring Öppna universitetsstudierna och kriterierna för antagning via Öppna universitetsleden våren 2021. Du har möjlighet till att ställa frågor. Obs! Läs noga Anvisningarna på förhand hur du deltar på on-line träffen via Teams. Vi önskar att alla-både nya och erfarna- studerande deltar. Även om du redan tidigare har studerat vid Öppna universitetet, finns det en hel del ändringar både gällande undervisningsarrangemang och antagningskriterier.

Länken till träffen är följande Join Microsoft Teams Meeting. Gå gärna in i Lobbyn till det virtuella mötesrummet i god tid innan dvs. senast kl. 13.45.  På så sätt kan du i god tid aktivera ditt deltagande och vi kan bjuda in er alla på en gång och starta i tid. Tysta ned din mikrofon samt stäng din video för att undvika störningar och belastning. Du kan ställa frågor via chatfunktionen.

***

Längst ned på denna sida hittar du den kurslista som tar dig till ÖPU's online anmälningstjänst.
 

INSTRUKTIONER FÖR ANMÄLAN TILL KURS

Genom att klicka på namnet för kursen på listan förs du över till anmälningstjänsten.

Välj först ort och kursspråk. Klicka på den kurs du vill anmäla dig till så flyttas du direkt till anmälningstjänsten där du fyller i de uppgifter som efterfrågas och betalar via nätbank/kreditkort.

Om kursen har krav på tidigare studier, kommer du att bli ombedd att sända kopior på studieutdrag till oppna.hanken@hanken.fi för att kunna delta i kursen. Krav på tidigare studier framgår ur kursbeskrivningen, se WebOodi för kursinformation.

Ifall kursen är fullbokad kan du ställa dig i kö. Att köa kostar inget. Om det blir en ledig plats på kursen du köar till får du ett e-postmeddelande. Du har 48 timmar tid att ta emot platsen via kön. Om du inte längre är intresserad av kursplatsen, vänligen tacka nej till platsen så följande person i kön kan få den lediga platsen.

Har du för avsikt att söka in till Hankens kandidatutbildning via öppna universitetsstudier?  Information finns här

Notera! Du kan endast anmäla dig till Öppna universitetets kurser via anmälningstjänsten, vilket samtidigt förutsätter betalning av kursavgift (kursavgift erläggs ej höstterminen 2020 för kvotplatskurser). Även om du tidigare anmält dig till Öppna universitetet, ska du ändå alltid för varje kurs anmäla dig via Öppna universitetets anmälningstjänst.

Är du redan examensstuderande vid Hanken men vill läsa kurser via Öppna universitet? Öppna universitetets kursplatser är i första hand reserverade för personer som inte har examensstudierätt (kandidat-, magister- eller doktor). Därför kan du som är examensstuderande anmäla dig först fr.o.m. 19 augusti, förutsatt att det finns lediga platser kvar. Snabbleden erbjuds endast åt icke-examensstuderande inom ekonomi.

Du som har examensstudierätt vid ett annat finländskt universitet (ej Hanken) men vill läsa kurser vid Öppna universitetet, anmäl dig här: Samarbetsstudier. Uppge ditt hemuniversitet på blanketten. Observera att du endast kan välja bland de kurser som finns i Öppna universitetets utbud.

 

NÄR DU HAR FÅTT EN KURSPLATS:

Efter kursanmälan får du ett bekräftelsemail med behövlig information. Om du inte får mailet i din inbox vänligen kontrollera även din skräppost innan du tar kontakt.

När du fått en kursplats via anmälningstjänsten kommer du att registreras i Hankens studieregister samt anmälas till kursen/kurserna i Weboodi.

Du hittar kursbeskrivningarna i WebOodi (klicka på kurskod för full beskrivning) och läsordningarna i Schema. Instruktioner för Schema hittar du i filen nedan:

Kursmaterialet finns i Moodle. Information om hur du hittar kursmaterial får du av respektive föreläsare när kursen börjar. Det är viktigt att du läser din Hanken e-post, eftersom lärarna sänder där kursnyckeln (lösenordet) till respektive kurs Moodle sida.

 

TENTAMEN:

Du anmäler dig till tentamen i Weboodi. Om du glömt anmäla dig i tid  finns ännu en chans att komma med via kölistan. Möjligheterna till att tentera på en annan studieort kommer att begränsas till endast omtentamensperioderna.

Du hittar Öppna universitetets kursutbud i våra studiehandböcker i Weboodi.

Notera under pandemiläget (Covid-19)! Under höstterminen 2020, sker undervisningen vid Öppna universitetet på distans. Tentamen kan dock kräva fysisk närvaro. Se informationen ovan om e-tentamen i Examinarium. Beroende på hur pandemiläget utvecklas kan examinatorn för din kurs förändra tentamensformen. Följ med din kurshemsida i Moodle och din hanken-epost. Via dessa kanaler får du information om någonting förändras. Alla examinatorer och tentamensformer kräver inte tentanmälan i WebOodi under undantagstillståndet. Information ifall tentanmälan krävs får du via kursens hemsida i Moodle. Du når sidan i Moodle efter att din anmälan bekräftats och du kvitterat ut ditt användar-ID.

-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 1
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 4
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 1
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 1
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 1
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 22
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 1
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 1
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 99
-
Helsinki
Apply till 09.10.2020
Free places 19
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 22
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 1
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 11.10.2020
Free places 8
-
Helsinki
Apply till 05.10.2020
Free places 18
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 17
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 6
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 9
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 8
-
Helsinki
Apply till 15.10.2020
Free places 0
-
Vaasa
Apply till 15.10.2020
Free places 5